Ten, któremu zawierzyłem – Dzień 10

acro

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 1:8–14 (2Tym. 1:8-14)

 „Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;

Dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan.

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia.

Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.

Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.” 

Biorąc pod uwagę to, jak wiele Paweł wycierpiał: tortury, więzienie, rozbicie okrętu i pogardę. Wiele znajomych Pawła próbowało go pewnie przekonać, aby stonował ze swoim nauczaniem i przestał podważać istniejący porządek rzeczy. Ale Paweł wierzył, że został do tego powołany przez samego Boga i oparł całe swe zaufanie w relacji, jaką miał z Bogiem. Nic nie mogło go powstrzymać od głoszenia dobrej nowiny. 

Rozważania 

  • Której z osób w twoim życiu ufasz najbardziej? W jaki sposób twoja relacja z tą osobą wpłynęła na poziom twojego zaufania?
  • Biorąc pod uwagę odpowiedź na poprzednie pytanie, jakbyś zdefiniował słowo “zaufanie”?
  • Zastanów się nad twoim zaufaniem Bogu. Poproś Boga, by wskazał ci sfery twojego życia, w których nie potrafisz jeszcze w pełni zaufać Jemu. Zastanów się, jak możesz to zmienić. 

Werset do zapamiętania

Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2Tym. 1:9)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s