Dzień: 24 Maj 2016

Jesteście światłością świata – Dzień 9

photo-1440595228939-3673bdb622b4

Ewangelia Mateusza 5:14–16   

„Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.”

 Słowa Jezusa musiały zdziwić Jego uczniów. „Jesteśmy światłością świata? Przecież jesteśmy tylko zwykłymi rybakami i poborcami podatkowymi.” Czyżby Jezus nie znał ich przeszłości, jakie myśli często chodzą im po głowie, jak często zawiedli Go swoim postępowaniem?  Może i ty zastanawiasz się, czy te słowa naprawdę odnoszą się do ciebie? „Ja jestem światłością świata?” Zastanawiającym jest to, że Pan Jezus nie powiedział: “możecie stać się światłością świata”, czy też: „jak staniecie się dojrzałymi w swej wierze, to będziecie światłością świata”. On powiedział do nas dzisiaj, Jego uczniów: “Wy jesteście światłością świata…niech wasze światło świeci”. 

Rozważania 

  • Jakie emocje wzbudzają w tobie słowa Pana Jezusa “Jesteście światłością świata”? 
  • W jaki sposób twoje życie uległo zmianie, od kiedy wszedłeś w relację z Panem Jezusem? (w jaki sposób rozwiązujesz konflikty, odnosisz się do biednych i ludzi z marginesu życia, jak sobie radzisz ze strachem?) Co nie uległo zmianie w twoim życiu? 
  • Czy w jakiś sposób ukrywasz swoje światło “pod naczyniem”, lub nie przyznajesz się innym, że jesteś uczniem Jezusa? Poproś Boga, by wskazał ci te sfery twojego życia. 

Werset do zapamiętania

„Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2 Tym. 1:9)