Dzień: 23 Maj 2016

Powołani do świętego życia – Dzień 8

2014-04-15-FemaleUSsoldier600x800

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 1:8–14 (2Tym. 1:8-14) 

 „Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;

Dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan.

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że On ma moc zachować to, co Jemu powierzyłem, aż do owego dnia.

Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.

Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.” 

Czy miałeś kiedykolwiek problem, by zrozumieć swoje życiowe powołanie? Jaką wybrać karierę, za którym z marzeń życiowych podążać, w jaką służbę się zaangażować? W tym fragmencie listu do Tymoteusza Paweł przypomina nam o głównym powołaniu każdego chrześcijanina: życie w świętości. I Paweł nie ma tu na myśli super moralnego życia, chociaż ono jest efektem tego, o czym pisze tu Paweł. Mówi on o życiu, które jest w pełni poświęcone Chrystusowi i relacji z Nim, czy to w czasie smutku, czy radości. Bóg powołał nas właśnie do takiego życia, które jest wypełnieniem Bożej woli, celów i łaski. 

Rozważania 

  • Co to znaczy, by żyć życiem w pełni poświęconym Chrystusowi? Co to znaczy, żeby mieć z Nim społeczność?
  • Zastanów się przez chwilę w ciszy i poproś Boga, by wskazał ci, w jaki sposób możesz pogłębić swoją społeczność z Chrystusem, w jakich sytuacjach możesz nad tym pracować (w cierpieniu, walcząc z pożądaniem i pokusami).
  • Jakie sytuacje, relacje i zachowania odciągają cię od twojego życia w Chrystusie i od bliskiej relacji z Nim? W jaki sposób?

 

Werset do zapamiętania

„Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2Tym. 1:9)