Miesiąc: Maj 2016

Wszyscy Go opuścili – Dzień 16

photo-1445113271688-48f1f862d624

Ewangelia Marka 14:43–52  (Mar. 14:43-52)

„ I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie!». Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: «Rabbi!», i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego, i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.
A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: «Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypełnić».
Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.” 

Apostoł Paweł nie był pierwszym, od którego wszyscy się odwrócili i pozostawili samemu sobie (2Tym.1:15-18). Był moment w życiu Jezusa, kiedy wszyscy Go porzucili. Godziny, czy nawet minuty przed tym, Jezus dzielił się chlebem i winem ze swoimi uczniami. Pomimo tego, że uczniowie spędzili z Mistrzem trzy lata, dzielili wspólnie chleb i przeżycia dnia codziennego, w krytycznym momencie jeden z nich zdradził Go, jeden zaparł się Go trzy razy, a reszta uciekła w obawie przed rozpoznaniem ich jako uczniów Jezusa

Rozważania

  • Co w tym fragmencie Słowa najbardziej cię dotyka? Dlaczego?
  • W zamyśleniu poproś Boga, by wskazał ci, czy w jakiś sposób nie uciekasz, nie pomijasz społeczności z Nim, Jego napominania, albo Jego powołania. Wsłuchaj się w Jego odpowiedź.
  • Czy znasz kogoś, kto ostatnio doświadczył opuszczenia i porzucenia przez innych? Jak myślisz, w jaki sposób Bóg zachęca cię, byś z miłością i ze zrozumieniem udzielił tej osobie wsparcia?

Werset do zapamiętania

„Ta łaska została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. (2Tym. 1:9-10)

 

Opuszczony przez wszystkich – Dzień 15

Prison

2 List do Tymoteusza 1:15–18 (2Tym. 1:15-18) 

„Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes.
Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.”

Nie znamy dokładnej sytuacji, w jakiej znalazł się Paweł w czasie swojego pobytu w Rzymie. Zaraz po przyjeździe został umieszczony pod domowym aresztem przez następne dwa lata. (Dzieje Apostolskie 28:30), ale wygląda na to, że jego sytuacja drastycznie się pogorszyła, kiedy pisał 2 list do Tymoteusza. Teraz znajdował się w więzieniu przykuty łańcuchami, jak zwykły złoczyńca, potrzebując pomocy z zewnątrz(2 Tym. 1:16, 2:8-9). Odsunęli się od niego wierzący w Azji, co musiało być szczególnie bolesne dla Pawła, gdyż spędził dużo czasu w miastach jak Efez, nauczając, zachęcając, dając z siebie wszystko dla wzrostu kościoła w Azji. Nie znamy powodu, dla którego chrześcijanie w Azji odwrócili się od niego: czy zabrakło im odwagi, pasji, obawa przed prześladowaniami, itp. Wyobraź sobie, co odczuwał w tej sytuacji Paweł i jak musiały wyglądać jego modlitwy. Czy dopadało go zwątpienie? Czy lęk i strach wypełniał jego dni? 

Rozważania 

  • Jak myślisz, dlaczego Paweł przypomina Tymoteuszowi, że nawet Figelos i Hermogenes go opuścili? 
  • Przypomnij sobie te momenty w życiu, kiedy czułeś się opuszczony przez kogoś, kogo uważałeś za przyjaciela. Jak myślisz, dlaczego ta osoba odwróciła się od ciebie? W jaki sposób mogłeś doświadczyć Bożej obecności w tej sytuacji?
  • Pomyśl chwilę i poproś Boga, by pokazał ci, czy w swoim życiu ty sam nie odwróciłeś się i opuściłeś kogoś. W jaki sposób mógłbyś na nowo nawiązać kontakt i odnowić relację? Wsłuchaj się w to, co Bóg pragnie ci przekazać co do tej sytuacji. 

Werset do zapamiętania 

„Ta łaska została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. (2Tym. 1:9-10)

 

Będę szukac Cię całym sercem moim – Dzień 14

photo-1464886127619-5a478b4fad96

Psalm 119:9–16

„Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?
– Przestrzegając słów Twoich.
Z całego serca swego szukam Ciebie;
Nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
W sercu swym przechowuję Twą mowę,
By nie grzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie,
Naucz mnie Twoich ustaw!
Opowiadam swoimi wargami
Wszystkie wyroki ust Twoich.
Cieszę się z drogi Twych upomnień
Jak z wszelkiego bogactwa.
Będę rozmyślał o Twych postanowieniach
I ścieżki Twoje rozważał.
Będę się radował z Twych ustaw:
Słów Twoich nie zapomnę.”
 

Rozważania

  • Które ze słów tego fragmentu wywarły największe wrażenie na tobie?
  • Co w tym fragmencie odnosi się bezpośrednio do twojego życia? W jaki sposób odnosi się to do dnia dzisiejszego?
  • Spróbuj wsłuchać się w to, co Bóg pragnie ci dzisiaj przekazać. Jaką prawdę objawił ci Bóg w tym fragmencie i jaka powinna być twoja reakcja na to? 

Werset do zapamiętania 

Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2 Tym. 1:9)