Dzień: 4 lutego 2016

I Słowo Boże się Rozszerzało

photo-1453090927415-5f45085b65c0

Dzieje Apostolskie 6:1 – 15

„Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej [synagogą] Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał». A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. „

Konflikt i niezgoda są bardzo destruktywną siłą w Kościele, która rzuca cień na głoszoną Ewangelię. Problem niezgody w Kościele ogranicza jego przekaz o miłości i jedności w Chrystusie. Zachęcając wierzących do odkrywania i używania darów Ducha Świętego w służbie Kościoła czynimy krok w kierunku rozwiązania problemu niezgody. Apostołowie wybrali siedmiu uczniów pełnych Ducha Świętego, by zajęli się opieką nad wdowami w kościele. Pozwoliło to apostołom skoncentrować się nad tym, do czego uzdolnił i powołał ich Duch Święty. Ten podział ról według indywidualnego obdarowania przez Ducha Świętego przyczynił się do dalszego szerzenia Ewangelii o Panu Jezusie.

Rozważania

  • Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  • Czy był (lub jest) taki czas w twoim życiu, kiedy usługiwałeś w kościele nie w tym wymiarze, do którego uzdolnił cię Duch Święty? Jak się wtedy czułeś? Czy był to dla ciebie czas wzrostu duchowego, czy przynosiło ci to satysfakcję? (Fragmenty z 1 Koryntian 12:1-11 i z Rzymian 12:4-8 podają listę darów Ducha Świętego.) Porównaj to do okresy życia, kiedy miałeś przywilej służyć według danych ci darów duchowych. Jaka była różnica?
  •  W jaki sposób używanie darów Ducha Świętego w twoim życiu i w życiu kościoła, może pomóc ludziom z zewnątrz, poznać Pana Jezusa i Jego Ewangelię?