Oszustwo i Śmierć

th6ECR3895

Dzieje Apostolskie 4:36 – 5:16

 “Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy “Syn Pocieszenia”, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów. Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. «Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu».  Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.  Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. 
 Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.  «Powiedz mi – zapytał ją Piotr – czy za tyle sprzedaliście ziemię?» «Tak, za tyle» – odpowiedziała. A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie». A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. 
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. “

Historia Ananiasza i Safiry jest boleśnie podobna do historii Adama i Ewy. I szatan i grzech wciąż są obecni i swoim działaniem próbują osłabić pierwszy kościół tak, jak to miało miejsce w czasach ogrodu Eden. Zaskakującym jest to, że historia ta wpleciona jest pomiędzy opisem niezwykłej hojności pierwszych wierzących a opisem cudu uzdrowienia osoby, która znalazła się tylko w cieniu przechodzącego Piotra. Grzechem Ananiasza i Safiry nie było zatrzymanie części pieniędzy, ale zakłamanie i krętactwo, chęć “pokazania się”. Fragment ten ilustruje nam, jak wielką wagę i troskę przykłada Bóg do tego, by Jego Kościół był czysty i niezakłamany.

 Rozważania

  • Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  • Jak ci się wydaje, dlaczego oszustwo i kłamstwo są tak destruktywne w życiu społeczności?  Czy byłeś kiedyś świadkiem niszczącej mocy kłamstwa i krętactwa, i skutków jakie to za sobą poniosło?
  • Przyjrzyj się krytycznie swojemu życiu. W jakich sytuacjach nie jesteś tak szczery i prawdomówny, jak powinieneś? Dlaczego? Co popycha cię do takiego zachowania: strach, niepewność, chciwość, pożądanie, czy coś innego? Jakie kroki możesz podjąć w tym tygodniu, by nic poza prawdą nie wychodziło z ust twoich?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s