Udziel Swej Mocy Panie

photo-1429032021766-c6a53949594f

Dzieje Apostolskie 4:23-35

Zaraz po uwolnieniu, Piotr i Jan poszli do innych wierzących i opowiedzieli im, co mówili najwyżsi kapłani i starsi. Słysząc to, wszyscy jednomyślnie zawołali do Boga:

– Panie, Stwórco nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co istnieje!  Ty przez Ducha Świętego, ustami naszego przodka, króla Dawida, który był Twoim sługą, powiedziałeś:

„Dlaczego wzburzyły się narody,
i ludy zaczęły planować zło?
Ziemscy władcy zjednoczyli się do walki,
a przywódcy zebrali się razem,
aby wystąpić przeciw Panu i Jego Mesjaszowi”.

Tak właśnie stało się w tym mieście! – modlili się. – Oto król Herod i gubernator Poncjusz Piłat, wraz z Rzymianami i żydowskimi przywódcami, zjednoczyli się przeciwko Twojemu świętemu Słudze – Jezusowi, którego ustanowiłeś Mesjaszem.  I wypełnili wszystko to, co w swojej mocy i woli zaplanowałeś.  Zobacz więc, Panie, jak grożą Twoim sługom, i pozwól nam z odwagą głosić Twoje słowo,  gdy Ty będziesz uzdrawiał swoją mocą i w imieniu swojego świętego Sługi, Jezusa, dokonywał cudów.

Gdy skończyli modlitwę, budynek, w którym się zebrali, zadrżał. A wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili słowo Boże.

Wszystkich wierzących łączyło jedno serce i jedna myśl. Nikt nie uważał tego, co posiadał, za swoją wyłączną własność, ale każdy dzielił się wszystkim z innymi.  Apostołowie z ogromną mocą opowiadali innym o zmartwychwstaniu Jezusa, a wszyscy wierzący doświadczali ogromnej łaski.  Nie było wśród nich nikogo, kto by cierpiał biedę, bo wielu posiadających ziemię lub domy sprzedawało je,  a pieniądze powierzało apostołom. I każdy otrzymywał tyle, ile potrzebował.

Ten fragment jest wspaniałym przykładem tego, jak możemy się modlić, kiedy problemy zaczną nas przygniatać. Jezus powiedział apostołom, że będą głosić Ewangelię po krańce świata, ale zostali zaaresztowani jeszcze zanim  wyszli z Jeruzalem. Jak bardzo zawiedzeni i zniechęceni musieli być w tym momencie. Wspominając na słowa Psalmu 2, że przeciwności i ataków trzeba się spodziewać, zamiast poddać się, zaczęli się modlić, ogłaszając Boża moc i Jego suwerenność. W modlitwie prosząc Boga, by uzdolnił ich do wypełnienia misji, jaką im zlecił Jezus. Wskutek ich modlitwy cały budynek się zatrząsnął i Bóg odpowiedział w szczególny sposób wylewając na nich Ducha Świętego i obdarzając ich swoją łaską.

Rozważania

  •  Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  • Kiedy ostatni raz doświadczyłeś zawodu? Co było tego powodem? Jak na to zareagowałeś?
  • Co teraz w twoim życiu jest źródłem zniechęcenia i zawodu? Napisz własnymi słowami modlitwę, która będzie dla ciebie przypomnieniem tego, kim jest Bóg, wspominając na to, jakie jest życie w tym zepsutym świecie, prosząc Boga o siłę i prowadzenie, byś mógł wykonać zleconą ci przez Pana pracę.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s