Nie Mogli Wyjść z Podziwu

good-news

Ewangelia Łukasza 2:16-21

“Pobiegli do miasteczka i odnaleźli Marię z Józefem. Zobaczyli też leżące w żłobie Niemowlę. A wszystkim napotkanym ludziom opowiadali o tym, co przeżyli i co anioł mówił o Dziecku.  Słuchający ich nie mogli wyjść z podziwu,  a Maria zachowywała to wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała.  Pasterze zaś powrócili do swoich stad, wielbiąc Boga za to, że usłyszeli i zobaczyli dokładnie to, co im zapowiedział anioł.

Po ośmiu dniach, podczas ceremonii obrzezania, nadano Dziecku imię Jezus, zgodnie z tym, co nakazał anioł, zanim jeszcze się poczęło.”

Wielka i niespotykana rzecz stała się w życiu Marii, ale Maria z uwagą i mądrością “zachowywała wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała”. Jakie uczucia ją wypełniały, jakie myśli? Pastuszkowie, Mędrcy z darami, wszystkich witała i pokazywała im nowonarodzonego Jezusa. Choć Bóg wcielony, przecież jednak jej syn pod sercem wynoszony. A jednak nie jej, większy niż cały jej świat i zrozumienie.

Rozważania

  • Pomyśl o momencie w swoim życiu, kiedy ujrzałeś lub doświadczyłeś czegoś przepięknego, niezwykłego i wzniosłego, coś co trudno było ci ubrać w słowa i opisać drugiej osobie. Jak frustrująca jest niemożność wyrażenia przepełniających nas uczuć i obrazów. Czy są w twoim życiu takie momenty, które zachowujesz w swoim sercu i rozmyślasz o nich często?
  • Kiedy ostatnio zachwyciłeś się czymś, co Bóg uczynił? Co to było? Co wtedy odczuwałeś? Jak poszerzyło to twoją wiedzę o Bogu?

Boże, dzięki Ci, że jesteś tak zadziwiającym i cudownym Bogiem. Dzięki Ci za piękno Twojego stworzenia, że można Cię dostrzec w pięknie natury dookoła nas. Zachwycasz mnie Swoją mądrością, miłością i pięknem. Na nowo wciąż dotykasz mojego serca, wprawiając w podziw i zachwyt nad Twoimi drogami. Naucz mnie, jak wyciszać moje serce, bym pośród codzienności życia dostrzegał piękno Twojego stworzenia i działania. Tak wdzięczny jestem, że jesteś ze mną na co dzień, że podtrzymujesz mnie i wzmacniasz. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s