Błogosławiona, Która Uwierzyła

maryandelizabeth2

Ewangelia Łukasza 1:39-45

 “Maria szybko udała się do rodzinnego miasta Zachariasza, położonego w górzystej krainie Judei, aby odwiedzić Elżbietę.  Gdy tylko wypowiedziała słowa pozdrowienia, na dźwięk jej głosu poruszyło się w łonie Elżbiety dziecko, a ona sama została napełniona Duchem Świętym.  Zawołała z radości i powiedziała do Marii:

– Jak bardzo Bóg wyróżnił cię spośród wszystkich kobiet i jak szczęśliwe jest twoje dziecko!  To dla mnie zaszczyt, że odwiedziła mnie matka mojego Pana!  Gdy tylko usłyszałam twoje pozdrowienie, z radości poruszyło się we mnie dzieciątko!  Naprawdę Bóg obdarzył cię wyjątkowym szczęściem, bo uwierzyła, że spełnią się Jego słowa.”

Uderzający obraz dla pierwszych czytelników Ewangelii Łukasza. Cały rozdział jest poświęcony dwóm kobietom – w czasach, kiedy z kobietami nikt się nie liczył, nie miały one wpływów politycznych, nie mogły zajmować żadnej pozycji i nikt się nie liczył z ich opinią. Ale poprzez karty Starego Testamentu widzimy, jak Bóg troszczy się o kobiety i jak ważną rolę one pełnią. Kobiety, które w pełni ufały Bożym obietnicom i Jego prowadzeniu, to one pierwsze były odbiorcami zwiastowania o narodzeniu Zbawcy.

Rozważania

  • W które z obietnic Bożych jest ci trudno uwierzyć? Dlaczego?
  • Co w twoim życiu wzmacnia twoją wiarę? Jakie zwyczaje, tradycje, zachowania i praktyki możesz wpisać w swój grafik, by twoja wiara wzrastała z dnia na dzień?

Drogi Ojcze, chcę aby ludzie widzieli we mnie nieustająca wiarę w Twoje obietnice i działanie. Wzbudź we mnie pragnienie wzrastania w wierze i w mojej relacji z Tobą. Pragnę być użytecznym dla Twoich celów i Twojego Królestwa. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s