Jestem Sługą Pana

virgin_pregnantlight

Ewangelia Łukasza 1:34-38

– Ale jak to się stanie? – zapytała Maria. – Jestem jeszcze dziewicą!

 – Zstąpi na ciebie Duch Święty i osłoni cię moc Boga. Dlatego dziecko, które urodzisz, będzie świętym Synem Boga.   Sześć miesięcy temu twoja krewna Elżbieta, uważana za bezpłodną, również zaszła w ciążę, mimo podeszłego wieku.  Dla Boga bowiem wszystko jest możliwe.

– Chcę służyć mojemu Panu – rzekła Maria – i jestem gotowa na wszystko, co się Jemu podoba. Niech się stanie tak, jak powiedziałeś.

Wtedy anioł odszedł.”

Jakże niesamowitą jest postawa Marii w odpowiedzi na słowa anioła. Jej słowa odzwierciedlają jej oddanie i otwarcie na działanie Boże. A przecież Maria była nastolatką, kiedy je wypowiadała. Czy stanąwszy w obliczu podobnej sytuacji, bylibyśmy gotowi powiedzieć, tak jak Maria: “Niech się stanie tak, jak powiedziałeś”?

Rozważania

  • Rozmyślając o tym sezonie przedświątecznym, jak ci się wydaje, czego Bóg oczekuje od ciebie? Czy potrzebujesz komuś przebaczyć, pogodzić się z kimś, pomóc komuś? A może potrzebujesz bardziej zaufać Bogu i Jego drogom?
  • Jakie wersety z Biblii pomagają ci pamiętać, że obietnice Boże są niezawodne i pewne?

Dziękuję Ci Boże za przykład posłuszeństwa i poddania, jaki mamy w postawie Marii. Pomóż mi, bym zawsze był otwarty na Twoją wolę i był jej posłuszny. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s