Miesiąc: Grudzień 2015

Niepokój Tych u Władzy

THE WISE MEN COSULT HEROD
Król Herod i Mędrcy

Ewangelia Mateusza 2:1-12

„Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

– Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów? – pytali. – Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.  Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę.  Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

– W Betlejem w Judei – odpowiedzieli mu. – Bo tak napisał prorok:

 „A ty, Betlejem w Judzie,
wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,
gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,
który będzie pasterzem mojego ludu – Izraela”.

Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę.  Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

– Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko.  Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością.  Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę.  Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.”

Król Herod na wieść o narodzeniu Mesjasza zwołał na naradę bogaczy i ludzi politycznie ustawionych. Ale tematem tej narady nie było to, jak przywitać Bożego Mesjasza, ale co tu zrobić, żeby utrzymać się przy władzy i pieniądzach. W ewangeliach czytamy wiele razy, jak Jezus był atakowany przez nich. Mędrcy, którzy przyszli powitać Jezusa i oddać Mu cześć, są przykładem, jak każdy powinien reagować na Boże objawienie. Wyruszyli w drogę prowadzeni tylko światłem gwiazdy i po przybyciu na miejsce nie odstraszyła ich ubogość miejsca i knowania Heroda. Jakiejż to wiary potrzeba, żeby ujrzeć Króla Mesjasza w maleńkim dziecku złożonym w żłobie.

Rozważania

  • Zastanów się z modlitwą, czy w jakiejś sferze swojego życia nie zachowujesz się jak Herod, próbując kurczowo trzymać się tego, co twoje, dóbr, pozycji, zamiast wszystko w poddaniu oddać Bogu.
  • Jakie dary możesz przynieść Bogu w tym okresie świątecznym, by pokazać miłość i uwielbienie Jezusowi?

Pokaż mi Panie Jezu, gdzie w moim życiu zachowuję się jak Herod. Gdzie nierozumnie kurczowo ściskam, co i tak do mnie nie należy. Daj mi poprawne zrozumienie, że wszystko , co mam i tak jest Twoje. Daj bym zawsze pamiętał, że Ty masz dla mnie lepsze plany, że pragniesz mojego szczęścia i radości. Jedno, co mogę Ci dać to moje uwielbienie, serce i ciało, by Tobie przynosić chwałę moim życiem. Amen.

Nie Mogli Wyjść z Podziwu

good-news

Ewangelia Łukasza 2:16-21

„Pobiegli do miasteczka i odnaleźli Marię z Józefem. Zobaczyli też leżące w żłobie Niemowlę. A wszystkim napotkanym ludziom opowiadali o tym, co przeżyli i co anioł mówił o Dziecku.  Słuchający ich nie mogli wyjść z podziwu,  a Maria zachowywała to wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała.  Pasterze zaś powrócili do swoich stad, wielbiąc Boga za to, że usłyszeli i zobaczyli dokładnie to, co im zapowiedział anioł.

Po ośmiu dniach, podczas ceremonii obrzezania, nadano Dziecku imię Jezus, zgodnie z tym, co nakazał anioł, zanim jeszcze się poczęło.”

Wielka i niespotykana rzecz stała się w życiu Marii, ale Maria z uwagą i mądrością „zachowywała wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała”. Jakie uczucia ją wypełniały, jakie myśli? Pastuszkowie, Mędrcy z darami, wszystkich witała i pokazywała im nowonarodzonego Jezusa. Choć Bóg wcielony, przecież jednak jej syn pod sercem wynoszony. A jednak nie jej, większy niż cały jej świat i zrozumienie.

Rozważania

  • Pomyśl o momencie w swoim życiu, kiedy ujrzałeś lub doświadczyłeś czegoś przepięknego, niezwykłego i wzniosłego, coś co trudno było ci ubrać w słowa i opisać drugiej osobie. Jak frustrująca jest niemożność wyrażenia przepełniających nas uczuć i obrazów. Czy są w twoim życiu takie momenty, które zachowujesz w swoim sercu i rozmyślasz o nich często?
  • Kiedy ostatnio zachwyciłeś się czymś, co Bóg uczynił? Co to było? Co wtedy odczuwałeś? Jak poszerzyło to twoją wiedzę o Bogu?

Boże, dzięki Ci, że jesteś tak zadziwiającym i cudownym Bogiem. Dzięki Ci za piękno Twojego stworzenia, że można Cię dostrzec w pięknie natury dookoła nas. Zachwycasz mnie Swoją mądrością, miłością i pięknem. Na nowo wciąż dotykasz mojego serca, wprawiając w podziw i zachwyt nad Twoimi drogami. Naucz mnie, jak wyciszać moje serce, bym pośród codzienności życia dostrzegał piękno Twojego stworzenia i działania. Tak wdzięczny jestem, że jesteś ze mną na co dzień, że podtrzymujesz mnie i wzmacniasz. Amen.

Zbawca Wam się Narodził

shepherds

Ewangelia Łukasza 2:8-15

 „Tej właśnie nocy, na pobliskich łąkach pasterze pilnowali owiec. Nagle stanął pośród nich anioł, a wokół zajaśniała chwała Pana. Bardzo się przestraszyli,   lecz anioł rzekł:

– Nie bójcie się! Przynoszę wam radosną nowinę, która dotyczy wszystkich ludzi.  Dzisiaj w Betlejem narodził się Zbawiciel, długo oczekiwany Mesjasz i Pan!  Oto jak Go rozpoznacie: Ujrzycie Niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie.

W tym momencie pojawiło się całe mnóstwo aniołów, którzy wielbili Boga:

– Chwała Bogu w niebie, a na ziemi pokój tym, których On kocha!

Gdy aniołowie powrócili do nieba, pasterze powiedzieli:

– Chodźmy do Betlejem i zobaczmy ten cud, o którym usłyszeliśmy.”

Pierwszymi, którzy usłyszeli wiadomość o narodzeniu Króla, nie byli bogacze i ludzie u władzy, ale pastuszkowie na polach. W czasach Jezusa, pasterze nie byli poważani, uważani za niegodnych by przekroczyć świątynny próg. Więc dlaczego to właśnie ich wybrał Bóg? „Pasterze” narodu izraelskiego nie byli godni w Jego oczach, by powierzyć im tak wielką nowinę, ci którzy ukochali władze i przywileje ponad posłuszeństwo Bogu(Jeremiasza 23:1-6). Ale objawiając Jezusa najpierw tym, co poniżeniu i zapomnieniu, Bóg pokazał prawdę o Jego Królestwie, w którym ostatni będą pierwszymi i uniżeni będą wywyższeni.

Rozważania

  • Jak myślisz, o czym rozmawiali ze sobą pasterze w drodze do Betlejem? Jakie ty miałbyś pytania do nich? Czego byś się obawiał, co by ciebie niepokoiło gdybyś był na ich miejscu? Dlaczego?
  • W jaki sposób ten świat kusi cię, byś patrzył tylko na siebie i szukał tylko własnego dobra? W jakich momentach się temu poddajesz? Dlaczego?

Boże Ojcze, dzięki Ci, że objawiasz się tym, co w pokorze szukają Ciebie. Pragnę być tym, którego możesz użyć dla głoszenia Twojej Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Pokaż mi, jak bardziej i bardziej mogę stawać się użytecznym dla Ciebie. Daj mi odwagę i siłę, by kochać ludzi tak, jak Ty sam nas ukochałeś. Amen.