Bezgraniczne Bogactwo Chrystusa

th9C6R0WKD

List św. Pawła do Efezjan 3:1-13

„Ja, Paweł, stałem się więźniem Chrystusa właśnie z powodu was, pogan. Jak bowiem wiecie, Bóg polecił mi, abym przekazał wam dobrą nowinę o Jego łasce. On objawił mi również tę tajemnicę, o której przed chwilą w skrócie wam napisałem. Czytając moje słowa, możecie się więc dowiedzieć, jak rozumiem ten tajemniczy plan Chrystusa. W minionych czasach nie był on ujawniony ludziom, ale obecnie Duch objawił go świętym apostołom i prorokom. Sednem tej tajemnicy jest to, że dzięki dobrej nowinie o Chrystusie poganie na równi z Żydami otrzymują wspaniałe dary od Boga, należą do jednego ciała – kościoła – i razem korzystają z Bożych obietnic! Dzięki łasce i potężnej mocy Boga poświęciłem się głoszeniu tej właśnie dobrej nowiny. Mnie, najmniej znaczącemu wśród wszystkich świętych, Bóg nakazał bowiem pójść do pogan i ogłosić im, że Chrystus obdarzył ich ogromnym bogactwem. Polecił mi również wyjaśnić ludziom ten tajemniczy plan Boga, Stwórcy wszechświata. Wcześniej plan ten był tajemnicą, teraz zaś – poprzez kościół – zadziwiająca mądrość Boga została ujawniona wobec wszystkich nadziemskich władz i mocy. Bóg zaplanował to przed wiekami i zrealizował przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. To dzięki Niemu możemy teraz śmiało zbliżać się do Boga, bo wierzymy Mu. Proszę więc, nie załamujcie się, słysząc, że znoszę dla was jakieś cierpienia. Bądźcie raczej z tego dumni!”

Bóg dał Pawłowi zadanie, aby podzielił się z poganami „tajemnicą Chrystusa” – prawdą, że poprzez Jezusa zarówno Żydzi jak i poganie mają teraz możliwość stać się częścią Bożej rodziny, mając udział we wszelkim bogactwie, które temu towarzyszy. Teolog N.T. Wright tłumaczy, że dla pogan Pawła przesłanie byłoby równe otrzymaniu wiadomości, że sąsiad stał się niesamowicie bogatym człowiekiem a ty począwszy od dzisiaj będziesz traktowany jak jego syn lub córka i jego dziedzic. Wyobraź sobie jakim szokiem byłaby dla ciebie ta wiadomość.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie?
  • Jakie są różnice pomiędzy bogactwem tego świata a bogactwem Chrystusa,  które Paweł opisuje? W jaki sposób twoje życie odzwierciedla bezgraniczne bogactwo Chrystusa, które jest udostępnione dla ciebie?
  • W jakich sferach swojego życia czujesz się tak, jakbyś jeszcze nie zaakceptował w pełni i nie skorzystał w pełni z bogactw Jezusa?

Boże Ojcze, dzięki Ci, że przyjąłeś mnie do Swojej rodziny i dałeś mi dostęp do niewyczerpanych łask i dobrodziejstw, jakie masz dla swoich dzieci. Pragnę żyć w Twojej wolności i pełnią Twojego życia, nie podążając za „bogactwami” tego świata. Twojego Królestwa pragnę wpierw szukać. Nie pozwól, bym zapomniał, kim jestem w Tobie i daj mi pragnienie i słowa bym dzielił się ze wszystkimi cudem Chrystusowej ofiary i zmartwychwstania. Amen.