Inna Jedność

thRVRPIL61

List Św. Pawła do Efezjan 2:11-22

„Nie zapominajcie więc, że kiedyś byliście poganami i że ci, którzy mają na ciele znak obrzezania, pogardliwie nazywali was nieobrzezanymi. Żyliście wtedy bez Chrystusa. Nie należeliście też do Izraela – narodu wybranego przez Boga. Dlatego obietnice, płynące z Bożego przymierza z Izraelem, nie dotyczyły was. Żyliście więc na tym świecie bez nadziei i bez Boga. Teraz jednak wy, niegdyś obcy Bogu, staliście się Mu bliscy dzięki przelanej krwi Chrystusa, do którego należycie. On bowiem dał nam pokój, ponieważ przez swoją śmierć zjednoczył Żydów i pogan. Zburzył dzielący ich mur wrogości i pozbawił mocy Prawo Mojżesza wraz z jego przykazaniami. Uczynił to, aby z Żydów i pogan stworzyć jeden nowy naród i zaprowadzić między nimi pokój. Przez swoją śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem jednych i drugich, co więcej – umieścił ich w jednym ciele! Zlikwidował w ten sposób wzajemną wrogość. Chrystus przyniósł tę nowinę o pokoju zarówno wam, którzy byliście obcy Bogu, jak i bliskim Mu Żydom. To dzięki Niemu, przez jednego Ducha, wszyscy mamy dostęp do Boga Ojca.

Nie jesteście już więc cudzoziemcami ani obcymi! Staliście się obywatelami nieba i należycie do Bożej rodziny. Jesteście jak dom, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. To On bowiem łączy ze sobą poszczególne elementy tej budowli i sprawia, że wznosi się ona jako święta świątynia dla Pana. Dzięki Niemu jesteście częścią budowli, w której mieszka Boży Duch!”

Przed przyjściem Jezusa na świat, przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, świat podzielony był na dwie grupy: na Żydów ( ludzi wybranych przez Boga) i pogan. Ale w Chrystusie ten podział został zniesiony. To nowa społeczność, ludzie którzy należą do Chrystusa, jest charakteryzowana przez pokój, przynależność i obecność Boga pomiędzy nami. W kulturze, która sobie mocno ceni niezależność, izolację i  własne zabezpieczenie, potrzebna jest pewna samodyscyplina, aby rozpoznać i zachowywać się zgodnie z prawdą tego, że jesteśmy częścią społeczności rozrzuconej po całym świecie, i że należymy do siebie nawzajem.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie?
  • Biorąc pod uwagę różnorodne sfery twojego życia (praca, przyjaciele, kościół), jakich podziały zauważasz pomiędzy ludźmi których znasz? Jaką rolę ty sam odgrywasz w tworzeniu, utrzymywaniu i pozwalaniu na te podziały?
  • Które z tych podziałów pobudzają cię do podjęcia działań w kierunku pojednania? Dlaczego? Jakie masz opory i jakie uczucia, które powstrzymują cię przed tym?

Boże Ojcze, pobudzaj nas do jedności w Twoim Synu Chrystusie. Byśmy byli jedno w działaniu i miłości. Pobudzaj proszę moje serce do otwierania się na innych ludzi, do okazywania Twojej miłości, zrozumienia i przebaczenia. Pragnę być przykładem Twojej miłości, która dąży do zjednoczenia nas w jednym Duchu. Otwieraj moje oczy na Twoją wolę i nie pozwól by moje własne emocje kiedykolwiek przysłaniały Twój przekaz o Łasce i Odkupieniu. Amen.