Skupiony na Niebie

photo-1438884822871-9ca724852b25

List św. Pawła do Kolosan 3:1-17
Skoro razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, skupcie się na niebie, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Dla świata jesteście już bowiem martwi, a wasze prawdziwe życie jest życiem dla Boga i jest nierozerwalnie związane z Chrystusem. Gdy więc Chrystus, który jest waszym życiem, ukaże się w chwale całemu światu, wtedy również wy ukażecie się razem z Nim w Jego wspaniałej chwale.

Odrzućcie więc wszystko, co jest grzeszne i przyziemne: rozwiązłość seksualną, niemoralność, pożądanie, złe pragnienia oraz chciwość, która sprawia, że pieniądze zajmują miejsce należne Bogu. Z powodu takich grzechów ludzie zbuntowani przeciwko Bogu staną przed Jego sądem. A przecież i wy kiedyś tak żyliście! Teraz więc odrzućcie to wszystko: gniew, nienawiść, złość, obelgi i wulgarne słowa. Nie okłamujcie się nawzajem! Przecież zdarliście z siebie łachmany starej natury i jej czynów,  a ubraliście się we wspaniałą szatę nowej natury, nieustannie odnawiającej się na wzór Jezusa, który ją w was stworzył. Teraz nie liczą się już podziały na pogan, Żydów, obrzezanych, nieobrzezanych, cudzoziemców, Scytów, niewolników i wolnych. Liczy się tylko Chrystus, a On mieszka w nas wszystkich.

Skoro Bóg wybrał was, przeznaczył do swojej służby i tak bardzo was ukochał, to również wy okazujcie innym serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Bądźcie dla siebie wyrozumiali i przebaczajcie innym ich winy. Jak Pan przebaczył wam, tak i wy postępujcie względem innych. A we wszystkim, co czynicie, okazujcie miłość, bo ona utrzymuje nas w doskonałej harmonii. Niech waszymi sercami kieruje pokój pochodzący od Chrystusa, bo jako członkowie kościoła, który jest Jego ciałem, zostaliście powołani do życia w pokoju. Bądźcie Mu za wszystko wdzięczni.

Niech słowa Chrystusa, wraz z ukrytym w nich bogactwem, wypełniają całe wasze życie i niech będą źródłem waszej mądrości. Korzystając z niej, pouczajcie się nawzajem i doradzajcie sobie, a z waszych serc niech płyną do Boga psalmy, hymny oraz inne duchowe pieśni. Wszystko, cokolwiek mówicie albo robicie, czyńcie jako reprezentanci Jezusa, waszego Pana, wyrażając Bogu wdzięczność za to, czego dokonał Chrystus.”

W tym fragmencie Paweł odpowiada na pytanie: jak nasza tożsamość w Chrystusie zmienia sposób w jaki żyjemy? Nasze serca powinny być zawsze skupione na niebie a nie na rzeczach ziemskich. Rzeczy Nieba to nie są harfy, anioły, chmurki oraz inne obrazy, które na ogół kojarzą się z bardzo oddalonym niebem gdzieś w sklepieniach. Kiedy Paweł mówi o Rzeczach Nieba, to ma na myśli współczucie, życzliwość, pokorę, łagodność, cierpliwość, przebaczenie, miłość i wdzięczność – czyli cechy charakteru wpływające na to, jak odnosimy się do ludzi teraz,  tutaj na ziemi. Kiedy skupiamy się na tych właśnie rzeczach, sprowadzamy niebo na ziemię.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Rozsądzając co jest w twoim sercu, jak myślisz, na czym jest ono skupione? Co okupuje twoje myśli: ziemskie rzeczy czy niebo?
  • Jakie przyzwyczajenia, ludzie, lub miejsca sprawiają że twoje myśli i serce zbliżają się bardziej do rzeczy ziemskich a oddalają od „rzeczy nieba”? Jakie kroki możesz podjąć aby zminimalizować ich wpływ, byś mógł bardziej skoncentrować się na „rzeczach nieba”?

 

Dzięki Ci, Panie Jezu, za Twój pokój, który przewyższa nasze zrozumienie, a który jest dostępny dla nas. Dzięki za Twoje Słowo, które mnie poucza i przypomina, co jest w życiu najważniejsze. Gdzie jest mój skarb. W czym jest moja nadzieja. Kto ma moje życie w swoich rękach. Ty Sam troszczysz się o mnie każdego dnia, choć niczym sobie na to nie zasługuję. Pragnę trwać mocno w Tobie, ale moje ciało, moje myśli, moje serce tak często mnie zawodzi. Daj mi siłę, bym patrzył tylko na Ciebie. Bym tęsknił tylko za Tobą. Naucz mnie kochać tak jak Ty. Współczuć tak jak Ty. Pragnę moją postawą, słowami, życiem przybliżać i ogłaszać ludziom Twoje królestwo. Amen.