Łaska dla Każdego

Help

List św. Pawła do Galacjan 2:15-21

„Od urodzenia jesteśmy Żydami, a nie poganami, którzy nie przestrzegają Prawa Mojżesza. Wiemy jednak, że Bóg uniewinnia nie tych, którzy przestrzegają Prawa, ale tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. Dlatego uwierzyliśmy Mu, pragnąc zostać uniewinnieni przez Boga. Nie mogliśmy bowiem osiągnąć tego dzięki przestrzeganiu Prawa. Na tej podstawie bowiem nikt nigdy nie zostanie uniewinniony ze swoich grzechów.

Dlatego właśnie zabiegaliśmy o uniewinnienie dzięki Chrystusowi. W ten sposób przyznaliśmy, że my również jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy ratunku. Czy to jednak znaczy, że Chrystus nakłonił nas do grzechu? Absolutnie nie! To ja sam czynię siebie przestępcą, na nowo stawiając coś, co wcześniej zburzyłem. Ale to właśnie dzięki Prawu przestałem istnieć dla Prawa, a żyję dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem bowiem przybity do krzyża. Sam nie kieruję już swoim życiem, lecz Chrystus żyje we mnie i prowadzi mnie. Teraz żyję bowiem wierząc Synowi Bożemu, który ukochał mnie i oddał za mnie życie.  I nigdy nie zrezygnuję z łaski Boga! Jeśli ktoś twierdzi, że dzięki przestrzeganiu Prawa można zostać uniewinnionym przez Boga, to w takim razie po co umarł Chrystus?”

Listy Pawła do kościołów założonych przez niego w Galicji odzwierciedlają jego gniew w stosunku do grupy Żydowskich Chrześcijan, którzy uważali że nawet ci, którzy nie są Żydami, potrzebują wypełnić prawo Mojżeszowe oraz być obrzezanymi, aby osiągnąć zbawienie. W powyższym fragmencie Paweł odnosi się do problemu i potwierdza, że jedyną drogą ,aby Żyd lub poganin został zbawiony, jest przez przyjęcie Bożego daru zbawienia przez wiarę. Dodawanie poprzeczek do przeskoczenia zniekształca Ewangelię i czyni śmierć Jezusa pozbawioną sensu. Pięknem i pokorą otrzymania Bożej łaski jest to, że bez względu na nasze wychowanie, status społeczny lub pochodzenie, nic od siebie nie jesteśmy w stanie dodać do tego, co Jezus już dla nas zrobił.

Rozważania

  • Przeczytaj powyższy fragment ponownie i zwróć uwagę, które słowo lub wyrażenie zwraca twoją uwagę najbardziej. Dlaczego i jak właśnie te słowo, lub wyrażenie przemawiają do ciebie?
  • Przypomnij sobie czas kiedy porównywałeś swoją grzeszność albo swoją dobroć do grzeszności lub dobroci drugiej osoby. ( Na przykład czy kiedykolwiek powiedziałeś lub pomyślałeś: „Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił!”, albo: „Jestem lepszym człowiekiem w porównaniu z nim/z nią”, albo: „Ja jestem gorszą osobą w porównaniu z nim/z nią”). Co jest powodem twojego porównywania się z innymi?
  • Czy kiedykolwiek próbowałeś dodać coś od siebie do Ewangelii, przykładając te wymagania do siebie lub innych? Dlaczego tak robiłeś?

Boże Ojcze, dzięki Ci, że ukochałeś każdego człowieka, w tym mnie, choć na to nie zasługujemy i zawodzimy Ciebie tak często. Przebacz, kiedy próbuję sam siebie wybielić „dobrymi uczynkami”. Niech Duch Twój przypomina mi i nie da zapomnieć, że jedynie Krew Jezusa ma tą moc, że tylko Jego Krew jest niezbędna do zbawienia, i że tylko On daje pewność zbawienia. Pragnę tylko Ciebie Chryste głosić innym ludziom, a nie moje „zdaje mi się”. Tylko Twój Krzyż, tylko Twoja Ofiara, tylko Twoja Krew – i nic innego. To właśnie jest piękno i unikalność Twojej Ewangelii. Amen.”