Głęboko Zakorzeniony w Chrystusie

chains-lamenting-2

List św. Pawła do Kolosan 2:1-23

„Chciałbym, żebyście wiedzieli, jak ciężką walkę toczę o was oraz o wierzących z Laodycei, a także o tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie znają. Pragnę, abyście wszyscy byli zachęceni i zjednoczeni w miłości, byście w pełni zrozumieli i poznali Bożą tajemnicę – Chrystusa. To w Nim bowiem kryją się niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy.

Mówię o tym po to, aby nikt nie oszukał was błyskotliwą mową. Chociaż bowiem jestem daleko, sercem jestem z wami i cieszę się, widząc, że jesteście zdyscyplinowani i nieugięcie wierzycie Chrystusowi.
Skoro uznaliście Chrystusa za swojego Pana, naśladujcie Go! Zapuśćcie w Nim duchowe korzenie, budujcie na Nim swoje życie i coraz bardziej Mu wierzcie – tak jak was nauczono. Bądźcie też Mu wdzięczni!

Uważajcie, aby nikt z was nie padł ofiarą zwodniczej filozofii lub bezsensownych oszustw, które mają swoje źródło w ludzkich koncepcjach, a nie w nauce Chrystusa,  w którym Bóg jest obecny w całej pełni. W Jezusie macie wszystko, czego potrzebujecie. To Jemu bowiem podlegają wszystkie duchowe moce. W Nim zostaliście obrzezani, ale nie fizycznie, lecz duchowo – On bowiem odciął od was waszą grzeszną naturę. Przez chrzest zostaliście razem z Chrystusem pogrzebani, ale również razem z Nim ożywieni, bo uwierzyliście w moc Boga, który wskrzesił Go z martwych. Byliście martwi, pogrążeni w grzechach i nie należeliście do Boga. Lecz On ożywił was razem z Chrystusem i przebaczył wam wszystkie grzechy. On wycofał oskarżenie przeciwko nam i przybił je razem z Chrystusem do krzyża. W ten sposób obezwładnił zbuntowane duchowe moce i publicznie je ośmieszył, prowadząc je jak jeńców w zwycięskim orszaku Chrystusa.

Nie pozwólcie więc, aby ktokolwiek potępiał was z powodu tego, co jecie i pijecie, lub krytykował za to, że nie obchodzicie nowiu księżyca, szabatu czy innych świąt.  Przepisy dotyczące pokarmów i świąt były przecież tylko zapowiedzią nadchodzącej rzeczywistości, a ona należy do Chrystusa. Nie dajcie się więc krytykować komuś, kto poprzez poniżanie się chce zademonstrować innym swoją duchowość, lub kto oddaje cześć aniołom. Ludzie tacy twierdzą, że kierują się jakimś szczególnym objawieniem, otrzymanym od Boga, w rzeczywistości jednak bezpodstawnie wywyższają się z powodu swoich dokonań. Tacy ludzie nie trzymają się Chrystusa, czyli Głowy, dzięki której cały kościół, będący Jego ciałem, odżywiany i połączony w całość, wzrasta, dzięki mocy Boga.

Razem z Chrystusem umarliście i zostaliście uwolnieni spod panowania mocy tego świata. Dlaczego więc teraz, jak ludzie należący do świata, poddajecie się jego nakazom: „Nie jedz! Nie próbuj! Nawet tego nie dotykaj!”? Przecież wszelki pokarm jest przeznaczony do jedzenia! Takie nakazy mogą z pozoru wydawać się mądre, bo sprawiają, że ludzie uczestniczą w religijnych obrzędach, poniżają się i odmawiają sobie przyjemności. Tak naprawdę nie są one jednak w stanie nikomu pomóc w opanowaniu ludzkich, grzesznych pragnień.”

Jak ugruntowanie tożsamości w Chystusie (w przeciwieństwie do „w rzeczach tego świata”) zmienia sposób w jaki żyjemy? Dzisiaj i jutro będziemy przyglądać się, jak Paweł odpowiedział na to pytanie w liście do Kolosan. W dzisiejszym fragmencie Paweł wskazuje na naszą potrzebę, aby być głęboko ukorzenionym i zbudowanym w Chrystusie, wzmocnionym w naszej wierze i pełnym dziękczynienia. Te trzy zasady są centralne do życia w Chrystusie i praktykowanie ich odzwierciedla naszą tożsamość w Nim.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Co oznacza dla ciebie bycie „głęboko zakorzenionym w Chrystusie” ? Jakie zwyczaje, ludzie, lub miejsca utrzymują cię głęboko ukorzenionym  i zbudowanym w Chrystusie? Co możesz zrobić, by stały się większa częścią twojego życia?
  • Jak oceniłbyś stopień twojego dziękczynienia w tym sezonie życia? Co zwiększa twoje poczucie wdzięczności? Co ci przeszkadza być wdzięcznym? W jaki sposób mógłbyś wzrastać w twoim dziękczynieniu?

Panie Jezu, dzięki Ci, że wyzwoliłeś mnie i wykupiłeś z tego świata. Proszę nie daj, bym uginał się pod presją innych i ich nauk, które wydają się mądre, ale nie są zgodne z Twoją Ewangelią. Proszę pobudzaj nas do jedności, pozbaw nas ducha krytykowania i potępiania innych. Nie daj bym kiedykolwiek zapomniał skąd przyszedłem, jaki byłem, i że teraz jestem dobry tylko Twoją dobrocią i wolny tylko w Twoim odkupieniu, i zaakceptowany przez Boga Ojca tylko dzięki temu, co Ty Sam uczyniłeś. Nic nie mogę do tego dodać ani ująć. Wzmacniaj mnie proszę w moim zrozumieniu kim jestem w Tobie, by nikt nie mógł podważyć mojej pewności zbawienia. Amen.”