Miłość Która Daje Siłę

logo2015-pod-prad-zgodnie-z-norma-przepis-na-zakup-okien-cz4-thumb

Pierwszy List św. Jana 3:1-10

„Pomyślcie o wielkiej miłości, którą obdarzył nas Ojciec: możemy się nazywać Jego dziećmi! I naprawdę nimi jesteśmy! Świat jednak nie rozumie nas, bo nie poznał Pana. Kochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze nie wyszło na jaw to, kim będziemy w przyszłości. Wiemy jednak, że gdy Pan się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Chrystus jest czysty, więc każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, również staje się czysty.

Ten, kto grzeszy, popełnia przestępstwo, ponieważ łamie Prawo. Jezus zaś objawił się po to, aby rozwiązać problem grzechu ludzi. Sam jednak nigdy nie zgrzeszył. Ten, kto trzyma się Jezusa, nie jest w stanie żyć w grzechu. Jeśli zaś ktoś żyje w grzechu, znaczy to, że w ogóle nie spotkał ani nie poznał Chrystusa.

Dzieci, nie dajcie się oszukać! Ten, kto prowadzi prawe życie, jest prawy i naśladuje Jezusa. Ten zaś, kto żyje w grzechu, należy do diabła, który zgrzeszył już na samym początku. Syn Boży przyszedł zaś po to, aby zniszczyć jego dzieło. Ten, kto stał się dzieckiem Boga, nie jest w stanie dłużej żyć w grzechu, bo w jego sercu zostało zasiane Boże ziarno. Taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. Łatwo więc rozpoznać, kto należy do Boga, a kto należy do diabła: ludzie, którzy nie są prawi i nie kochają innych, nie należą do Boga.”

Jan nie rozdrabnia się tu, i najwyraźniej nie chce aby jego czytelnicy byli zdezorientowani co do tego, jak naśladowcy Jezusa – dzieci Boga – mają się zachowywać w tym świecie. Ale nie jesteśmy sami w tym przedsięwzięciu –  Bóg z nami w tym współpracuje. Jan wyjaśnia, że kiedy rodzimy się na nowo i stajemy się dziećmi Boga, On Sam daje nam siłę poprzez Jego miłość i Jego Ducha Świętego, aby nasze życie było prawe i odzwierciedlało Chrystusa w tym świecie. Naszym zadaniem jest poddać się Jego miłości i prowadzeniu z ufnością, że Boże drogi zapewniają nam dobry rozwój i owocne życie.

Rozważania

  • Przeczytaj powyższy fragment ponownie i zwróć uwagę które słowo lub wyrażenie zwraca twoją uwagę najbardziej. Dlaczego i jak właśnie te słowo lub wyrażenie przemawiają do ciebie?
  • Jakie uczucie wyzwala się w tobie, kiedy czytasz ten fragment?  Jak myślisz dlaczego? Podziel się z kimś bliskim twoimi odczuciami.
  • Jakie z twoich nawyków czy zachowań jest destruktywne w twoim życiu, ale czujesz się bezsilny aby je zmienić i pokonać? Jak ci się wydaje, jakie kroki powinieneś podjąć by trzymać się Bożych ścieżek? Jakie w swoim życiu nosisz rany, które tylko Bóg może uleczyć? Jakie potrzeby i pragnienia tylko On może zaspokoić?

„Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją Łaskę, za dar nowo narodzenia do nadziei wiecznej, do szczęścia wiecznego. Ty znasz wszystkie moje rany i widzisz moje niedoskonałości. Ze skruszonym sercem przychodzę do Ciebie o pomoc. Pokaż mi swoje drogi, daj siłę by porzucić złe ścieżki, zrozumienie Twojego Słowa i woli. Pragnę poddać Tobie każdą część mojego życia. Daj by miłość Twa kształtowała moje serce, bym każdego dnia umiał ją okazywać innym. Amen”