Dzień: 27 października 2015

Pełny Dostęp

photo-1439920120577-eb3a83c16dd7

List Apostoła Pawła do Efezjan 1:15-23

Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących, nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was. Proszę też Boga, Ojca naszego Pana – Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała. Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych,  a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga.  On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami – zarówno obecnymi, jak i przyszłymi.  Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła,  który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu!”

Czy zdarzyło ci się kiedyś skorzystać z przywilejów osoby ci towarzyszącej? Wejść na ważne przyjęcie, uczestnictwo w specjalnym wydarzeniu? Ze względu na nazwisko czy też pozycję tej osoby, byłeś traktowany z honorami. W tej części listu Paweł przypomina wierzącym w Efezie, że będąc dziećmi Bożymi mamy wyłączny dostęp przed Boży tron, co daje nam unikalną szansę poznawania Go coraz głębiej każdego dnia.

Rozważania

  • Czytając ten fragment jeszcze raz, zwróć uwagę na słowa i frazy, które w specyficzny sposób dotknęły twojego serca. Jak ci się wydaje, dlaczego przyciągnęły one twoją uwagę?
  • W jaki sposób pragniesz pogłębić swoją wiedzę o Bogu? Jakie aspekty Jego natury chciałbyś lepiej poznać? Dlaczego?
  • Co przeszkadza i w lepszym poznaniu Boga? Co mogłoby pomóc ci lepiej odczuć Jego obecność i miłość? Co pragniesz by stało się codzienną praktyką twojego życia: modlitwa, wyciszenie się, medytacja w samotności, czytanie Słowa Bożego? Jakie nawyki i zachowania w twoim życiu powinieneś zmienić, by lepiej słyszeć głos Boga na co dzień?

Kochany Ojcze w niebie, dzięki Ci, że zaadoptowałeś mnie i uczyniłeś swoim dzieckiem. Za to, że teraz każdej chwili mogę poznawać Cię głębiej. Daj mi Ducha mądrości i poznania, bym w pełni mógł doświadczać Twej dobroci i łaski. Otwórz oczy mojego serca bym zrozumiał pełnię nadziei, do której mnie powołałeś, bogactwo dziedzictwa, jakie masz dla mnie i nieporównywalną moc Twoją. Pomóż mi, by ludzie widzieli we mnie Twoje dziecko. Amen.”

Tożsamość w Chrystusie

photo-1442115597578-2d0fb2413734

List Apostoła Pawła do Efezjan 1:1-14

„Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!  Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana – Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem.   Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości.   Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi – pragnął bowiem   objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna.   To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna!   Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy   tajemnicę odwiecznego planu Boga.   A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko – zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie – zostanie podporządkowane Chrystusowi. Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga – zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem.   My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu.   Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.   Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę!”

Swój list do kościoła w Efezie Apostoł Paweł otwiera wywyższając i uwielbiając Boga. Niesamowitym jest to, że list ten (i wiele innych) pisany był w więzieniu, a jednak Apostoł Paweł  z wielkim przekonaniem mówi o tym, kim jest w Chrystusie. Niezależnie od okoliczności, w jakich się znalazł, jego tożsamość jako ukochanego dziecka Bożego, pozostaje niezachwiana. Jest to myślą przewodnią listów Pawła i całego Nowego Testamentu. Niezależnie od okoliczności i sytuacji życiowych fakt, że jesteśmy córkami i synami Boga Najwyższego dzięki ofierze Pana Chrystusa, jest niewzruszony i niepodważalny. Kiedy czerpiemy siłę z prawdy naszej tożsamości, nasze życie codzienne staję się owocne i pełne.

Rozważania

  • Czytając ten fragment Biblii jeszcze raz, zwróć uwagę na to, jakie słowa i frazy dotykają twojego serca i dlaczego tak się dzieje.
  • Jakie fundamentalne prawdy o każdej osobie, która pokłada ufność w Chrystusie, można zauważyć w tym fragmencie. W którą z tych prawd jest ci najtrudniej uwierzyć i zrozumieć?
  • Jak postrzegasz samego siebie i w jakich słowach opisałbyś siebie w rozmowie z innymi? Jak te słowa mają się do tego, co Apostoł Paweł napisał w tym fragmencie?

Kochany Ojcze Niebiański, tak bardzo Ci dziękuję z każde błogosławieństwo, które zesłałeś na mnie przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Tak bardzo jestem wdzięczny, że mnie ukochałeś, wybrałeś i zaadoptowałeś do Swojej rodziny! Dzięki za odkupienie, przebaczenie i wyzwolenie, i za to że zasypujesz mnie bogactwami Twej Łaski. Obym nigdy i w żadnej sytuacji nie zapomniał kim jestem dla Ciebie i w Tobie. Umacniaj proszę we mnie tę prawdę, że moje dziedzictwo w Tobie jest stałe i niepodważalne. Pragnę aby całe moje życie było odzwierciedleniem tej prawdy. Amen.”