Dzień: 26 października 2015

Nasza Tożsamość – kazanie Steve Carter, 23 październik 2015

821421498_18132986e2

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,  i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. ” – List do Efezjan 3:17-18

4102002992_075f1829af_oJednego dnia żołądź leżący na ziemi puszcza korzeń. Tak zaczyna się historia życia drzewa dębowego. Jedyna szansa, jaką to drzewo ma na przetrwanie, tkwi w rozwoju systemu korzeniowego. Pierwszy korzeń, zwany pierwotnym, musi się puścić głęboko w poszukiwaniu wody. I w trakcie rozwoju drzewa, każdy następny korzeń będzie wyrastał z tego korzenia pierwotnego. Gdyby ten dąb nie ukorzenił się głęboko i mocno, to drzewko nie miałoby żadnej szansy na przetrwanie.
Ta sama prawda odnosi się do nas – naszą jedyna szansa na przetrwanie i rozkwit jest współzależna od tego, jak głęboko i mocno jesteśmy ukorzenieni.
th4U5QZ6I0Efez było drugim co wielkości miastem w świecie – 250 tys. mieszkańców. W mieście tym widać było bardzo silne wpływy greckiej i rzymskiej kultury. W mieście tym mieścił się amfiteatr mieszczący 25 tys. ludzi, z którego można było podziwiać panoramę miasta, co pozwalało każdemu przejezdnemu podziwiać siłę, architekturę i aktywność miasta. thLYBI1MSNLiderzy Efezu, razem z resztą greckiego świata, podziwiali i wywyższali piękno ludzkiego ciała. Świątynie były przyozdobione wizerunkami bogów o idealnych, atletycznych sylwetkach. Przekaz tego był taki, że jeśli nie miałeś ciała i sylwetki takiej, jak ci bogowie, to byłeś bezwartościowy, do „wyrzucenia”. Grecy mieli prawo „wystawienia”, które pozwalało na wyrzucenie poza granicami miasta każdego dziecka, którego ciało było w jakimś stopniu ułomne, niedoskonałe czy też zdeformowane. Każdy rodzic miał prawo podjąć decyzję o pozbyciu się „niedoskonałego” dziecka i wynieś je poza miasto, zostawić na polu na śmierć. Sztuki piękne, teatr i nauka wyznaczały system wartości w Efezie. Każdy dobrze wiedział, kto jest kto i kto ma jakąś wartość w Efezie.
I właśnie pośrodku miasta o takiej kulturze i systemie wartości apostoł Paweł założył kościół.

Apostoł Paweł wiedział, że jedyną szansą kościoła na przetrwanie i rozwój jest zapuszczenie i rozwój mocnych korzeni w to, co dobre i prawdziwe. Napisał więc list do kościoła w Efezie, by zachęcić i pouczyć ich w tym, jak mają trwać wkorzenieni w tożsamość, którą mają w Chrystusie i jak oprzeć się naciskowi greckiej kultury.
Kultura naszych czasów jest zadziwiająco podobna do kultury greckiej pierwszego wieku w sposobie, w jaki marketing i media przekonują nas i kładą nacisk na to, kim jesteśmy i kim powinniśmy być. Koncerny w Stanach Zjednoczonych wydają około 180 miliardów dolarów na marketing, obiecując lepszy status społeczny, autorytet i seksapil. Mówią nam: jeśli tylko kupisz ten produkt to posiądziesz wymarzoną tożsamość i wszyscy będą ci zazdrościć. W zeszłym roku Amerykanie wydali 330 milionów dolarów na nowe ubrania i 310 milionów na kostiumy dla swoich zwierzęcych pupili na Halloween. W USA na cztery rodziny trzy nie mogą używać garażu ze względu na to, że garaż jest załadowany niepotrzebnymi zakupami. Biznes wynajmowania komórek do przechowywania zarabia na tym 24 miliardy dolarów rocznie.

W naszej kulturze (tak jak w greckiej tamtego czasu) powtarzane jest nam ciągle kłamstwo o tym, co niezbędne jest w naszym życiu by stać się kimś lepszym.

„W Nim (Chrystusie) bowiem wybrał nas przed założeniem świata,  abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,  według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski,  którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –  odpuszczenie występków,  według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia(…)”

W liście do Efezjan (1:4-8) Paweł pisze o tym, co jest prawdą: w Swojej miłości Bóg wybrał właśnie ciebie. Wyobraź sobie, jakim szokiem dla ludzi w Efezie były te słowa – w mieście, gdzie moralnie było to poprawnym, by jakakolwiek ułomność czy niedoskonałość oznaczała, że jesteś bezwartościowy, niechciany i odrzucony przez społeczeństwo i bogów. Apostoł Paweł chciał, aby ludzie w Efezie (jak i my dzisiaj) zrozumieli, że Bóg całego stworzenia pragnie każdego z nas zaadoptować i dać nową tożsamość. Krzyż Jezusa Chrystusa jest dowodem tego, że Bóg pierwszy wyciąga do nas rękę i publicznie ogłosił swoją miłość do ciebie na krzyżu. Nie pozostawia nas samym sobie, nie porzuca, nie odwrócił się od nas. Puka do naszych serc i pragnie nas przyłączyć do Swojej rodziny. Modlitwą Apostoła Pawła było, aby każdy wierzący był wkorzeniony i ugruntowany w Chrystusie.
Tożsamość jest podstawą motywacji w życiu, motywacja ta jest motorem naszych działań, i te działania są powodem rezultatów, jakie osiągamy w życiu. Tak więc, koncentrując się na korzeniu naszej tożsamości, Chrystusie, możemy wydawać dobre owoce. Tylko wtedy, Kiedy nasza tożsamość jest w Chrystusie, będziemy mogli żyć pełnią życia.

Aby wkorzenić się i ugruntować naszą tożsamość w Chrystusie potrzebne są:
• – Odpocznienie: poprzez regularne spędzanie czasu z Bogiem i czytanie Jego Słowa, znajdziemy odpocznienie i utwierdzimy się w tym, kim jesteśmy w Chrystusie;
• – Odpór: zdając sobie sprawę z naszych słabości i rozpoznając momenty, kiedy zaczynamy szukać naszej tożsamości i wartości w innych rzeczach (markowe ubrania, status społeczny, itp.) musimy nauczyć się dać odpór tym pokusom, sytuacjom i ludziom i zastanowić się, dlaczego to nas tak pociąga.
• – Odzwierciedlanie: powinniśmy odzwierciedlać do świata prawdę tożsamości w Chrystusie poprzez miłość, współczucie, miłosierdzie, cierpliwość i otwarcie się na drugiego człowieka.

„Być nikim, ale wciąż sobą, w świecie, który dniami i nocami robi wszystko, co w jego mocy, byś był jak wszyscy, oznacza walkę w najcięższej bitwie, jaką może podjąć każdy człowiek, a której nie ma końca.” – E.E. Cummings