Dzień: 31 sierpnia 2015

Przyjdź do mnie

th23LSGF80

Ewangelia Jana 7:25-44

25 Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili wtedy między sobą:

– To chyba ten, którego planują zabić? 26 Dziwne, że teraz publicznie naucza i nie sprzeciwiają mu się. Może i nasi przywódcy doszli do wniosku, że on jest Mesjaszem? 27 Ale przecież wiemy, skąd on pochodzi. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie tego wiedział.

28 – Tak, znacie Mnie i wiecie, skąd jestem – zawołał podczas nauczania w świątyni Jezus. – Nie przyszedłem tu jednak z własnej inicjatywy. Posłał Mnie Ten, który jest prawdziwy, a którego wy nie znacie. 29 Ja Go znam, ponieważ byłem z Nim i to On Mnie posłał.

30 Wówczas przywódcy próbowali Go aresztować. Nikt jednak nie ośmielił się podnieść na Niego ręki, bo nie nadszedł jeszcze Jego czas. 31 Wtedy wielu spośród zgromadzonych uwierzyło Mu.

– Czy można się spodziewać, że Mesjasz miałby uczynić więcej cudów niż On? – argumentowali.

32 Faryzeusze dowiedzieli się, jakie nastroje panują wśród tłumów, i wspólnie z najwyższymi kapłanami wysłali strażników, aby aresztowali Jezusa. 33 On jednak powiedział im:

– Jeszcze przez krótki czas będę z wami, a później wrócę do Tego, który Mnie do was posłał. 34 Będziecie Mnie szukać, ale nie znajdziecie. Tam, dokąd idę, wy nie możecie pójść.

35 – Dokąd on zamierza odejść, skoro mamy go nie znaleźć? – zastanawiali się między sobą. – Czyżby zamierzał udać się za granicę i nauczać pogan oraz naszych rodaków żyjących na emigracji? 36 Co ma na myśli, mówiąc: „Będziecie Mnie szukać, ale nie znajdziecie” i „Tam, gdzie się udaję, wy nie możecie pójść”?

37 W ostatnim, najważniejszym dniu święta Jezus zawołał do tłumów:

– Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije. 38 Jak mówi Pismo, jeśli ktoś uwierzy Mi, to z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody.

39 Mówił tak o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący Mu. Duch bowiem nie był jeszcze zesłany, ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. 40 Słysząc te słowa, niektórzy z tłumu mówili:

– To na pewno prorok.

41 – To jest Mesjasz! – twierdzili inni.

– Jak to? Mesjasz z Galilei? – mówili jeszcze inni. 42 – Przecież Pismo mówi, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida i będzie pochodził z Betlejem, jego rodzinnej miejscowości.

43 Tak więc zdania ludzi były podzielone. 44 Niektórzy chcieli Go nawet aresztować, ale nikt nie ośmielił się Go dotknąć.

Czytając Ewangelię Jana możemy zauważyć, jak nastawienie ludzi do Jezusa zmienia się na wrogie, zwłaszcza kiedy mówi o tym, kim jest, skąd pochodzi i do jakiego życia ludzi nawołuje. W tym fragmencie Jezus nawiązuje do tematu, który poruszył z Samarytanką przy studni – „żywej wody”, która zaspokaja spragnione dusze. Jezus zaprasza wszystkich spragnionych, by przyszli do Niego i zaczerpnęli tej wody. Ci, którzy się jej napiją, doznają odnowienia duszy poprzez otrzymanie Ducha Bożego.

Rozważania

  • Przypatrz się, jak w tym fragmencie ludzie reagowali na słowa i postać Jezusa. Biorąc pod uwagę tło historyczne tamtych czasów, jakie opory mieli ludzie w przyjęciu Jezusa zaproszenia by przyjść do Niego i dlaczego? Co może sprawiać taki opór u ludzi w dzisiejszej dobie?
  • Jak to zaproszenie Jezusa by przyjść do Niego odnosi się do twojego życia dzisiaj? Jakie potrzeby i pragnienia możesz zaspokoić przychodząc do Jezusa?
  • Czy znasz kogoś, kto nieustannie poszukuje czegoś w swoim życiu: lepszej pracy, wspanialszej relacji, sukcesu w biznesie, wyzwań życiowych, ale nie jest usatysfakcjonowany nawet, kiedy to osiągnie? Poproś Boga w modlitwie, aby poprowadził cię w rozmowach z tą osobą, by zaprosić ją do szukania zaspokojenia w Chrystusie.
  • Czy pamiętasz taki czas w swoim życiu, kiedy byłeś w pogoni za czymś, co i tak nie przyniosło ci zaspokojenie? Jak teraz patrzysz na tę rzecz, czy była tego warta?