Chleb Życia

share food

Ewangelia Jana 6:25-29

25 Gdy Go znaleźli, zapytali:

– Nauczycielu! Kiedy zdążyłeś tu przybyć?

26 – Zapewniam was, że szukacie Mnie nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się do syta – odpowiedział Jezus. 27 – Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, który Ja, Syn Człowieczy, mogę wam zapewnić. Po to właśnie posłał Mnie Bóg Ojciec!

28 – A co mamy zrobić, żeby wypełnić wolę Boga? – pytali.

29 – Wolą Boga jest to, abyście wierzyli Temu, którego On posłał – odparł Jezus.

Tuż przed tym nauczaniem, Jezus w cudowny sposób rozmnożył pięć bochenków chleba i dwie ryby, wystarczająco by wyżywić 5 000 mężczyzn, ich żony i dzieci tam zebrane. (Ewangelia Jana 6:1-15) Wyobraź sobie, że jesteś przy tym obecny i nagle słyszysz, jak Jezus mówi, że On jest chlebem życia, który trzeba spożywać by móc posiąść życie wieczne. Ciekawe, co między sobą szeptali uczniowie Jezusa po usłyszeniu tych słów? Czy rozumieli o czym On mówił? Porównując się do tego niezbędnego elementu codziennego życia, Jezus chciał przekonać Żydów o tym, jak niezbędna jest wiara w Niego. Innymi słowy, Jezus zapraszając do przyjęcia chleba życia zapraszał w ten sposób do wiary w Niego i do otrzymania życia wiecznego.

Rozważania

  • Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie czego potrzebujesz, by czynić, co Bóg nakazuje? Spójrz jeszcze raz na odpowiedź Jezusa w wersecie 29. Przypomnij sobie chwile, kiedy próbowałeś robić coś innego od tego, co Jezus powiedział.
  • W jaki sposób zaproszenie Jezusa do przyjęcia chleba życia odnosi się do ciebie dzisiaj?
  • Czy znasz kogoś, kto nie rozumie co to znaczy uwierzyć i otrzymać dar życia w Jezusie? Proś Boga w modlitwie, by dał ci zrozumienie i pokazał ci, jak przekazać Jezusa zaproszenie w zrozumiały i efektywny sposób.
  • W jaki sposób możesz opowiedzieć komuś o tym, jak wielką różnicę w  twoim życiu sprawiła wiara w Jezusa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s