Tylko uwierz

thS73N247B

Ewangelia Jana 2:1-12

Dwa dni później, w Kanie Galilejskiej, odbywało się wesele, w którym uczestniczyła matka Jezusa. Zaproszono na nie również Jezusa i Jego uczniów. I zdarzyło się tak, że zabrakło wina. Matka powiedziała o tym Jezusowi:

– Nie mają już wina.

– To chyba nie jest ani mój, ani twój problem – odpowiedział. – Jeszcze nie przyszła na Mnie pora.

Ona jednak poleciła służbie:

– Zróbcie wszystko, co wam powie.

A stało tam sześć kamiennych dzbanów, przygotowanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia. Każdy z nich mógł pomieścić jakieś osiemdziesiąt lub sto litrów. Jezus powiedział więc:

– Napełnijcie je wodą.

A gdy słudzy nalali wody aż po brzegi, dodał:

– Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela.

Gdy gospodarz skosztował wody przemienionej w wino (nie wiedząc, skąd się wzięło, choć słudzy wiedzieli), zawołał pana młodego i rzekł:

10 – Zazwyczaj najpierw podaje się lepsze wino. Później, gdy goście już sobie podpiją – trochę gorsze. A ty najlepsze zostawiłeś na koniec.

11 W ten oto sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu. Objawił przez to swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

12 Po weselu, razem z matką, braćmi i uczniami udał się na kilka dni do Kafarnaum.

Akt czynienia cudów był swoistym zaproszeniem do wiary , które Jezus dał wszystkim tam obecnym. Zaproszeniem, by uwierzyć w to, że On rzeczywiście jest tym, którym mówił że jest – Synem Boga i obiecanym Mesjaszem. W tym fragmencie widzimy jak Jezus sprawiając pierwszy cud zaprasza tych, którzy za Nim podążali, by będąc świadkami tego niezwykłego wydarzenia, uwierzyli w Niego. W dniu dzisiejszym Jezus też daje nam zaproszenie, zaproszenie do wiary w Niego. Bardzo często, to właśnie ta radykalna zmiana życia danej osoby sprawia, że inni zaczynają wierzyć.

Rozważania

  • Jakie wersety, czy też zwroty w tym fragmencie Biblii zwróciły twoją uwagę? Dlaczego?
  • Jak ci się wydaje: które z zaproszeń Jezusa związanych z wiarą w Niego, jest szczególnie ważne w tym okresie twojego życia?
  • Czy masz przyjaciół lub członków rodziny, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, ale nie są pewni lub wahają się, czy rzeczywiście wierzą w osobę Jezusa? Zwróć się do Boga w modlitwie o mądrość, jak przekazać im zaproszenie do wiary w Jezusa.
  • Jaka jest różnica pomiędzy wiarą w Jezusa – Boga, a wiarą w Jezusa jako osobę z przeszłości?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s