Zaproszenie – nowa seria rozważań

zaproszenie seria logo

Nasz pastor, Bill Hybels, często wspomina, że największym darem jaki możemy dać drugiej osobie jest zapoznanie ich z Bogiem, który ich kocha. Właśnie zaczynamy nową serię kazań pod tytułem “Zaproszenie”. W serii tej będziemy obserwować,  jak gwałtownie rozrastał się pierwszy kościół , kiedy naśladowcy Jezusa zapraszali coraz więcej ludzi do swojej społeczności, by mogli oni na co dzień doświadczać życia i miłości Chrystusa. Czytając Ewangelie możemy zauważyć, że charakterystyczną rzeczą w życiu Jezusa były zaproszenia. Zapraszał On ludzi by za Nim podążali, by wierzyli w Niego, by otrzymali nowe życie i by miłowali innych. Studiując Ewangelię Jana przez następne dwa tygodnie, będziemy mogli dostrzec, że prawie każde spotkanie Jezusa z ludźmi kończyło się jakąś formą zaproszenia z Jego strony.

I dzisiaj też Jezus nas ciągle zaprasza, zachęcając byśmy te zaproszenie przekazywali innym.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s