To Jego Łaska – Dzień 5

SONY DSC
SONY DSC

List do Tytusa 2:11-3:15

” Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 13 oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 14 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 15 To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy! 

Rozdział 3

1 Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego uczynku: 2 nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

8 Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych uczynków. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste. 10 Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, 11 wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. 
12 Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się czym prędzej przybyć do mnie do Nikopolis, 13 postanowiłem bowiem tam spędzić zimę. Zenasa, uczonego w Prawie, i Apollosa zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na niczym nie zbywało. 14 Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w [spełnianiu] dobrych uczynków, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb – żeby nie byli bez zasług.
15 Pozdrawiają cię wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze.
Łaska z wami wszystkimi! „

Rozważania

– Zwróć uwagę na cztery urywki, w których apostoł Paweł używa zwrotu ” dobre uczynki”. O jakich rzeczach apostoł Paweł mówi, że są dobre, a jakie nazywa niszczącymi?

– Praca nad jakimi cechami charakteru czy zachowania, o których mówił apostoł Paweł, sprawia ci najwięcej problemu?

– Zastanów się nad słowami Pawła w 3:1-7. W jaki sposób pamiętanie o własnych grzechach pomaga nam spojrzeć z miłością na tych, którzy jeszcze nie doświadczyli  Łaski Bożej? Jak to wpływa to na sposób, w jaki głosisz im dobrą nowinę o Jezusie?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, Tak szybko czasami osądzam innych, tak łatwo jest mi przypisać sobie Twoje zasługi w moim życiu. Zapominam, że tylko dzięki Twojej łasce i miłości jestem w innym miejscu mojego życia; że to Ty wyprowadziłeś mnie z nieposłuszeństwa, zniewolenia i zwiedzenia. Pragnę czynić to, co dobre w Twoich oczach. Pragnę być tym, który niesie pokój i miłosierdzie, miłość i łaskę. Przyjmij mą modlitwę o Panie !”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s