Pan Zmartwychwstał – Dzień 28

Empty-stage-with-spotligh-004

Ewangelia Łukasza 24:1-12

“W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty.  A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  “Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».  Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.  A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.  Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. 
 Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. “

Rozważania

– Co najbardziej dotyka twojego serce w tym fragmencie Słowa?

– Jak ci się wydaje, nad czym mogły rozmyślać kobiety idące do grobu? Kiedy zobaczyły, że nie ma tam ciała Chrystusa? Kiedy usłyszały nowinę, że Jezus zmartwychwstał? Kiedy wspomniały na słowa Jezusa, że powstanie z martwych?

– Mimo że Jezus wielokrotnie powiedział swoim uczniom, że będzie zabity i że powstanie z martwych (Łukasza 9:21-22; Łukasza 18:31-33; Jana 2:18-22), oni nie rozumieli Jego słów i niepewność, zmieszanie i zwątpienie wypełniało ich, kiedy usłyszeli, że Jego ciała nie ma w grobie. Czy czytając o zmartwychwstaniu Jezusa w tym fragmencie, budzą się w tobie wątpliwości i pytania? Jak to wpływa na twoją wiarę?

Modlitwa

“Ojcze w niebie, dzięki Ci za prawdę Zmartwychwstania i za spełnienie wszystkich Twoich obietnic, które mamy w Jezusie! Dziękuję, że przypominasz mi o tym, że Zmartwychwstanie Jezusa miało miejsce pośród ludzi, którzy tak jak ja, pełni byli powątpiewań, pytań i sceptycyzmu. Panie, wypełnij moje serce nadzieją w wiarą.  Przypominaj mi, że ty życie wyprowadzasz ze śmierci, i że w Jezusie dałeś mi nowe życie, zaadoptowałeś do Twojej rodziny jako swoje dziecko i dałeś mi dar Ducha Świętego, by mnie prowadził i dał moc by miłować.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s