Sługa, Wybawca, Przyjaciel – Dzień 22

servantleadership

Ewangelia Łukasza 22:14-38

„A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.  Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.  Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie;  albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». 
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»  Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.  Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole.  Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany».  A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. 
 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.  Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców.  Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. 
 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.  Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:  abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. 
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;  ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci».  On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć».  Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».  I rzekł do nich: «Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?» Oni odpowiedzieli: «Niczego».  «Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!  Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu».  Oni rzekli: «Panie, tu są dwa miecze». Odpowiedział im: «Wystarczy».”

Ten fragment Słowa opisuje wieczerzę paschalną Jezusa i Jego uczniów i jest powszechnie znana jako Ostatnia Wieczerza. Był to ostatni posiłek Jezusa z uczniami przed Jego śmiercią. To właśnie z tego fragmentu Słowa wywodzi się sakrament komunii. Mateusza 26:17-30 i Marka 14:17-26 opisują to samo wydarzenie.

Rozważania

– Co do ciebie najbardziej przemawia w tym wersecie?

– Przyjrzyj się słowom Jezusa w tym wersecie. Czy widzisz obietnice i przykazania, jakie Jezus dał swoim uczniom?

– Kto, w twoim życiu jest pod wpływem twojego autorytetu? Jezus dał wskazówki swoim uczniom, jak mają używać swój autorytet w stosunku do innych. Jak to wygląda w twoim życiu w porównaniu do tego, co Jezus powiedział? Co musisz zmienić, by odzwierciedlać przykład Jezusa?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, moje serce wypełnia się smutkiem, kiedy rozmyślam nad tym, co Jezus odczuwał ostatniej nocy przed ukrzyżowaniem. Jak bardzo bolało Go to, że zdrajca Jego siedzi razem z Nim przy stole, dzieląc się chlebem i winem. Co musiał odczuwać patrząc w twarze swoich przyjaciół, widząc jak słońce już zachodzi i ciemność powoli zapada? Spraw Panie, bym wziął sobie do serca ostatnie obietnice i przykazania Jezusa. Naucz mnie posługi innym,  umiejętności wybaczania i jak być przyjacielem dla innych.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s