Życie z Bogiem na pierwszym miejscu – Dzień 19

thJKCZ71DI

Ewangelia Łukasza 18:18-34

“Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.  Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!» On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego».  Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».  Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 
 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?»  Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».  Wówczas Piotr rzekł: «Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą».  On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego». 
 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».  Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa. “

Rozważania

– Co najbardziej dotyka ciebie w tym fragmencie Słowa?

– Spójrz na słowa Jezusa w tym fragmencie. Jakie wzbudzają w tobie emocje, czy też niepokoje? Proś Boga o prowadzenie w uporządkowaniu swoich odczuć.

– Co ktoś mógłby pomyśleć sobie o tym, co jest najważniejsze w twoim życiu, gdyby miał wgląd w twoje wydatki i grafik? Czy masz takie odczucie, że Bóg chce byś coś pozostawił?

Modlitwa

“Ojcze w niebie, pragnę być lojalnym przede wszystkim w stosunku do Ciebie. Tak mocno się trzymam innych rzeczy i relacji, jakby były pod moją kontrolą i mogły zaspokoić pragnienie mojej duszy. Ale Panie wiem, że tylko Ty możesz zaspokoić moje serce i duszę. I wiem, że tylko przez Twą Łaskę i dzięki Twemu Duchowi mogę kochać rodzinę i przyjaciół, których mi dałeś. Pokaż mi co zabiera Twoje miejsce w moim sercu i daj mi siłę żeby to oddać Tobie. Prowadź mnie.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s