Dzień: 28 kwietnia 2015

Życie z Bogiem na pierwszym miejscu – Dzień 19

thJKCZ71DI

Ewangelia Łukasza 18:18-34

„Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.  Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!» On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego».  Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».  Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 
 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?»  Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».  Wówczas Piotr rzekł: «Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą».  On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego». 
 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».  Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa. „

Rozważania

– Co najbardziej dotyka ciebie w tym fragmencie Słowa?

– Spójrz na słowa Jezusa w tym fragmencie. Jakie wzbudzają w tobie emocje, czy też niepokoje? Proś Boga o prowadzenie w uporządkowaniu swoich odczuć.

– Co ktoś mógłby pomyśleć sobie o tym, co jest najważniejsze w twoim życiu, gdyby miał wgląd w twoje wydatki i grafik? Czy masz takie odczucie, że Bóg chce byś coś pozostawił?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, pragnę być lojalnym przede wszystkim w stosunku do Ciebie. Tak mocno się trzymam innych rzeczy i relacji, jakby były pod moją kontrolą i mogły zaspokoić pragnienie mojej duszy. Ale Panie wiem, że tylko Ty możesz zaspokoić moje serce i duszę. I wiem, że tylko przez Twą Łaskę i dzięki Twemu Duchowi mogę kochać rodzinę i przyjaciół, których mi dałeś. Pokaż mi co zabiera Twoje miejsce w moim sercu i daj mi siłę żeby to oddać Tobie. Prowadź mnie.”

Powrót do Ojca – Dzień 18

SONY DSC

Ewangelia Łukasza 15:11-32

 „Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich.  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.  Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.  Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.  Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.  Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;  już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.  A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.  Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!  Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,  ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. 
 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.  Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.  Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.  Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.  Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.  Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.  A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”». „

Rozważania

– Co najbardziej pobudza cię do zastanowienia w tym urywku Pisma?

– Co tak na prawdę pobudziło syna do powrotu? Postaraj się w szczegółach wymienić, głód czego tak na prawdę pobudził ciebie do powrotu do Boga?

– Jakie pragnienie są w tobie jeszcze niezaspokojone na twojej drodze do Jezusa?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, dzięki Ci, że zawsze wychodzisz mi naprzeciw i cieszysz się z mojego powrotu. Tak bardzo byłem zagubiony i w błędzie. Byłem zwiedziony przez świat i wszystkie jego obietnice i pokusy. Ale nic nie mogło mnie zaspokoić czy dać trwałego zadowolenia. Pozostał we mnie głód czegoś więcej, czegoś co nie przeminie. I teraz, kiedy Ty sam przemieniasz mnie i otwierasz me oczy na Twą obecność i Twe królestwo, wdzięczność dla Ciebie mnie rozpiera. Proszę prowadź mnie dalej w Twojej miłości.”