Szukajcie Jego Królestwa – Dzień 15

photo-1422363119751-1d2b703a7546

Ewangelia Łukasza 12:22-34

“Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać.  życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.  Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!  Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?  Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?  Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.  Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!  I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni!  O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.  Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. 
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. “

Rozważania

– Co do ciebie najbardziej przemawia w tym fragmencie?

– O jakich obietnicach Bożej opieki  dla ciebie mówi Jezus w tym fragmencie?

– O co martwisz się najbardziej? W jaki sposób, poprzez modlitwę i przypominanie sobie o Bożych obietnicach z tego fragmentu, możesz oddać to zmartwienie w Boże ręce?

Modlitwa

” O Boże, chociaż jesteś Stworzycielem wszystkich rzeczy, to nadal znasz nawet najmniejszą moją potrzebę i najbardziej ukrytą troskę. Ty wiesz ile czasu poświęcam na martwienie się. Proszę Cię, byś w Swojej łasce wzmocnił moje zaufanie i pozwolił mi zauważyć przebłyski Twojego królestwa w każdym mijającym momencie, w każdej twarzy, w każdej radości i udręce. Pomóż mi trzymać się rzeczy niezniszczalnych, należących do Twojego królestwa, i puścić z rąk te rzeczy, które płowieją, zawodzą i ulegają zepsuciu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s