Naucz nas modlić się – Dzień 14

photo-1423449866043-73b9a34cb270

Ewangelia Łukasza 11:1-13

“Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: “Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: “Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». “

Modlitwa, którą Jezus naucza swoich uczniów w tym fragmencie, jest historycznie znana jako “Modlitwa Pańska” lub “Ojcze Nasz”. Uczniowie Jezusa byli Żydami i od bardzo wczesnych lat uczyli się modlić, ale zauważyli coś bardzo innego w tym, jak Jezus się modlił. Jezus podzielił się krótką, zwięzłą modlitwą, ale podkreślił jednocześnie moc, jaką ona zawiera, ponieważ jest skierowana do kochającego Ojca.

Rozważania

– Co przemawia do ciebie najbardziej w tym fragmencie?

– Jakie prośby Jezus przedkłada w tej modlitwie? Wypisz każdą z nich.

– W jaki sposób twoja modlitwa jest kształtowana nie tylko przez słowa, których nauczył nas Jezus, ale także poprzez świadomość, że modląc się, rozmawiasz z niebiańskim Ojcem, który kocha cię nieporównywalnie mocniej, niż jakikolwiek ziemski rodzic mógłby kochać swoje dziecko?

Modlitwa

“Ojcze w niebie, niech Twe Imię, to kim Jesteś, będzie w najwyższym poważaniu. Niech Twe królestwo przyjdzie tu na ziemię, tak jak i jest w niebie. Zapewnij mi dzisiaj to, czego potrzebuję, aby rozszerzać Twoje królestwo i kochać Twoich ludzi. Wybacz mi wszystkie moje wykroczenia, zaniedbania i błędy, tak jak i ja będę wybaczać innym, którzy zadali mi ból, zdradzili mnie, albo zawiedli w miłości. Przeprowadź mnie i wyprowadź z każdej pokusy, tak bym był niezachwiany i silny w wierze i w służbie Tobie.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s