Dzień: 25 kwietnia 2015

Szukajcie Jego Królestwa – Dzień 15

photo-1422363119751-1d2b703a7546

Ewangelia Łukasza 12:22-34

„Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać.  życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.  Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!  Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?  Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?  Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.  Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!  I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni!  O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.  Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. 
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. „

Rozważania

– Co do ciebie najbardziej przemawia w tym fragmencie?

– O jakich obietnicach Bożej opieki  dla ciebie mówi Jezus w tym fragmencie?

– O co martwisz się najbardziej? W jaki sposób, poprzez modlitwę i przypominanie sobie o Bożych obietnicach z tego fragmentu, możesz oddać to zmartwienie w Boże ręce?

Modlitwa

” O Boże, chociaż jesteś Stworzycielem wszystkich rzeczy, to nadal znasz nawet najmniejszą moją potrzebę i najbardziej ukrytą troskę. Ty wiesz ile czasu poświęcam na martwienie się. Proszę Cię, byś w Swojej łasce wzmocnił moje zaufanie i pozwolił mi zauważyć przebłyski Twojego królestwa w każdym mijającym momencie, w każdej twarzy, w każdej radości i udręce. Pomóż mi trzymać się rzeczy niezniszczalnych, należących do Twojego królestwa, i puścić z rąk te rzeczy, które płowieją, zawodzą i ulegają zepsuciu.”

Naucz nas modlić się – Dzień 14

photo-1423449866043-73b9a34cb270

Ewangelia Łukasza 11:1-13

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». „

Modlitwa, którą Jezus naucza swoich uczniów w tym fragmencie, jest historycznie znana jako „Modlitwa Pańska” lub „Ojcze Nasz”. Uczniowie Jezusa byli Żydami i od bardzo wczesnych lat uczyli się modlić, ale zauważyli coś bardzo innego w tym, jak Jezus się modlił. Jezus podzielił się krótką, zwięzłą modlitwą, ale podkreślił jednocześnie moc, jaką ona zawiera, ponieważ jest skierowana do kochającego Ojca.

Rozważania

– Co przemawia do ciebie najbardziej w tym fragmencie?

– Jakie prośby Jezus przedkłada w tej modlitwie? Wypisz każdą z nich.

– W jaki sposób twoja modlitwa jest kształtowana nie tylko przez słowa, których nauczył nas Jezus, ale także poprzez świadomość, że modląc się, rozmawiasz z niebiańskim Ojcem, który kocha cię nieporównywalnie mocniej, niż jakikolwiek ziemski rodzic mógłby kochać swoje dziecko?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, niech Twe Imię, to kim Jesteś, będzie w najwyższym poważaniu. Niech Twe królestwo przyjdzie tu na ziemię, tak jak i jest w niebie. Zapewnij mi dzisiaj to, czego potrzebuję, aby rozszerzać Twoje królestwo i kochać Twoich ludzi. Wybacz mi wszystkie moje wykroczenia, zaniedbania i błędy, tak jak i ja będę wybaczać innym, którzy zadali mi ból, zdradzili mnie, albo zawiedli w miłości. Przeprowadź mnie i wyprowadź z każdej pokusy, tak bym był niezachwiany i silny w wierze i w służbie Tobie.”