Uzdrowiony i przebaczony – Dzień 7

willow creek 1

Ewangelia Łukasza 5:17-32

“Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.  Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». 
 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. «Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?»  Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych?  Cóż jest łatwiej powiedzieć: “Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: “Wstań i chodź”?  Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. 
 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj». 
Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. 
 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu.  Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»  Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.  Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników». “

Rozmyślania

– Co w przytoczonym fragmencie Biblii porusza cię najbardziej?

– W jaki sposób obecni tam – przyjaciele, sparaliżowany, Fryzeusze i nauczyciele, tłum – zareagowali kiedy Jezus uzdrowił i odpuścił grzechy sparaliżowanemu mężczyźnie?

– Poborcy podatkowi (żydzi zatrudnieni przez Rzym do ściągania podatków), grzesznicy, nieczyści według Prawa i chorzy byli w czasach Jezusa na marginesie społecznym, ale to właśnie z tymi ludźmi Jezus spędzał swój czas. Kto w naszych czasach zaliczany jest do marginesu społecznego, i jakie masz względem nich odczucia?

Modlitwa

“Ojcze w niebie, dzięki Ci za Twą moc i wolę uzdrawiania i przebaczenia. W momentach zwątpienia i zniechęcenia często zapominam, by szukać Twej obecności i wzywać Twego Imienia. Wzmocnij mą wiarę i wzbudź pragnienie by szukać tych odrzuconych, zapraszać ich i dzielić się Twoja łaską z grzesznikami. Kształtuj me serce, by coraz bardziej było podobne Chrystusowemu i moje ręce, by usługiwały tym, którzy wierzą, że nie ma dla nich już nadziei.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s