Dzień: 28 marca 2015

Poczucie bezpieczeństwa – ale skąd? – Czwartek, 26 marzec

photo-1423068728938-d506c096081e

Księga Nehemiasza 13:23-29

W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie. A co do synów ich – to połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku. 
Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga: «Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich ani dla siebie za żony! Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich?»
Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, był zięciem Choronity Sanballata. Odpędziłem go od siebie. 
 Nie zapomnij im, Boże mój, tego splamienia kapłaństwa i przymierza z kapłaństwem i lewitami. „

 Bóg powołał Izraelitów, by odróżniali się od innych narodów, odzwierciedlając w ten sposób sąsiadującym nacjom naturę Boga. Jeżeli zachowywaliby się tak, jak wszyscy inni, ich misja byłaby porażką.
Ale bycie innym wiązało się z niebezpieczeństwem.  Inność może prowadzić do problemów, więc Izrael poprzez integrację próbował zapewnić sobie bezpieczeństwo. W wersecie 29 Nehemiasz opisuje małżeństwo pomiędzy wnukiem Izraelskiego arcykapłana i córką gubernatora Samarii. Nie było to małżeństwo z miłości, nie było też umotywowane rasowo. To było małżeństwo wynikające z politycznej intrygi. W czasach Nehemiasza małżeństwa mieszane były zawierane ze względu na szukanie zabezpieczenia i bezpieczeństwa gdzieś indziej niż u Boga. Izraelczycy próbowali się upewnić że – w razie gdyby Bóg nie przyszedł im z pomocą – byliby tak spleceni z sąsiadującymi nacjami, że zapewniłoby im to bezpieczeństwo.
– W jakiej sferze twojego życia jest to dla ciebie największą pokusą, aby zachowywać się tak, jak wszyscy inni, wiedząc dobrze, że nie do tego Bóg ciebie powołał?
– Gdzie szukasz bezpieczeństwa, które nie jest od Boga? Czy szukasz potwierdzenia swojej wartości w relacjach z innymi? Czy pokładasz swoją nadzieję na przyszłość w koncie bankowym? Czy też w pracy, która kusi cię statusem i daje ci tożsamość?
Modlitwa: „Boże daj mi taką wiarę, abym odróżniał się od innych w sposób, który odzwierciedla Ciebie. Pomóż mi, bym tylko u Ciebie szukał bezpieczeństwa, zabezpieczenia i tożsamości. Pomóż mi ufać, że Ty zaopiekujesz się mną. Pomóż mi złapać się na tym, gdy polegam na moich___________[pieniądzach, relacjach, karierze, etc.], zamiast ufać w Twoją dobroć i wierność.”