Windykacja – tylko Bóg – Wtorek, 24 marzec

photo-1427348693976-99e4aca06bb9

Księga Nehemiasza 12:27-30

 “A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów, oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur. “

I nadszedł czas, by świętować! Mury są wzniesione, Prawo zostało odczytane, lud Izraelski pokutował ze swoich grzechów przed Bogiem i na nowo zadedykowali się w podążaniu za Nim. Pomimo zwątpień i tego, że byli wyśmiewani (pamiętasz Nehemiasza 4:2-3?), Nehemiasz i lud Izraelski usłuchał Boga, parł do przodu, i wytrwał do końca. W rezultacie czego, osiągnęli coś wspaniałego.

Są takie chwile w naszym życiu, kiedy patrząc wstecz na to, co osiągnęliśmy, mamy ogromne poczucie zadowolenia i spełnienia – zwłaszcza, kiedy spotkaliśmy się z dużym oporem w trakcie osiągania tego celu. Ale w głębi nas wiemy, że tylko dzięki Bogu mogło to być osiągnięte – tylko Bóg! Paweł, w drugim Liście do Koryntian pisze: “Dosyć masz, gdy masz łaskę Moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości”(2Kor 12:9). Nasz Bóg specjalizuje się w czynieniu wielkich rzeczy używając słabych ludzi, takich właśnie jak ty i ja. I kiedy możemy odegrać rolę w tworzeniu czegoś wielkiego, wiemy, kto tak na prawdę jest za to odpowiedzialny!

– Przypomnij sobie o takich momentach w życiu, kiedy brałeś udział w czymś, co tylko Bóg mógł doprowadzić do końca. Łatwo, czy trudno było ci przyznać, dzięki komu to osiągnąłeś?

– Czy jest coś, co Bóg chce byś zrobił, a tobie wydaje się, że jest to dla ciebie za trudne – ale może to być zaproszeniem do poddania się Bogu w oczekiwaniu na “Tylko Bóg” moment?

Modlitwa: ” Dzięki Ci Boże, że używasz słabych i niedoskonałych ludzi, by osiągnąć wspaniałe cele. Proszę, dodaj mi wiary i odwagi, bym podążał za Tobą przeżywając “Tylko Bóg” momenty.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s