Dzień: 26 marca 2015

Wspólna wiara – Środa, 25 marzec

photo-1417144413558-cf029e0c7a04

Księga Nehemiasza 13:15-19

„W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność.  A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. Wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: «Co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu.  Czyż tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu».  I wydałem rozkaz: «Skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte». I drugi rozkaz: «Nie zostaną one otwarte, aż dopiero po szabacie». Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem: «Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu». „

Kiedy projekt budowy zakończył się, Nehemiasz wrócił do swojej pracy podczaszego w obcym kraju. Wracając z wizytą, widzi ludzi cofajacych się z powrotem do swojego, dawnego sposobu życia. Tak jak ich przodkowie, zapomnieli o obietnicach, jakie dali Bogu i odwrócili się od Niego. Najbardziej zdenerwowało Nehemiasza to, że zamiast odpoczywać, ludzie robili biznes w Sabat. Dlaczego? Praca w Sabat była grzechem, który z założenia wciągał całe społeczeństwo, a nie tylko pojedyńcze osoby. (Prawdę mówiąc, nie możesz kupić rzeczy w Sabat, dopóki ktoś nie jest skłonny sprzedawać je w Sabat).
Jedną z kluczowych prawd w podążaniu za Bogiem jest to, że nie możesz robić tego w pojedynkę. Prawda jest taka, że jeżeli nie masz systemu wsparcia wokół siebie, niemożliwym jest prowadzić życie, do którego Bóg cię powołał.
– Kto jest twoim systemem wsparcia i zachęca cię, aby żyć tak, jak Bóg cię do tego powołuje? A jeśli nie masz takiego systemu wsparcia, to co możesz zrobić, by go zbudować i umocnić?
– Ty nie tylko potrzebujesz wsparcia od innych Chrześcijan – ty sam jesteś wsparciem dla innych. Jak lepiej mógłbyś wspierać innych w podążaniu za Bogiem?

Windykacja – tylko Bóg – Wtorek, 24 marzec

photo-1427348693976-99e4aca06bb9

Księga Nehemiasza 12:27-30

 „A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów, oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur. „

I nadszedł czas, by świętować! Mury są wzniesione, Prawo zostało odczytane, lud Izraelski pokutował ze swoich grzechów przed Bogiem i na nowo zadedykowali się w podążaniu za Nim. Pomimo zwątpień i tego, że byli wyśmiewani (pamiętasz Nehemiasza 4:2-3?), Nehemiasz i lud Izraelski usłuchał Boga, parł do przodu, i wytrwał do końca. W rezultacie czego, osiągnęli coś wspaniałego.

Są takie chwile w naszym życiu, kiedy patrząc wstecz na to, co osiągnęliśmy, mamy ogromne poczucie zadowolenia i spełnienia – zwłaszcza, kiedy spotkaliśmy się z dużym oporem w trakcie osiągania tego celu. Ale w głębi nas wiemy, że tylko dzięki Bogu mogło to być osiągnięte – tylko Bóg! Paweł, w drugim Liście do Koryntian pisze: „Dosyć masz, gdy masz łaskę Moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości”(2Kor 12:9). Nasz Bóg specjalizuje się w czynieniu wielkich rzeczy używając słabych ludzi, takich właśnie jak ty i ja. I kiedy możemy odegrać rolę w tworzeniu czegoś wielkiego, wiemy, kto tak na prawdę jest za to odpowiedzialny!

– Przypomnij sobie o takich momentach w życiu, kiedy brałeś udział w czymś, co tylko Bóg mógł doprowadzić do końca. Łatwo, czy trudno było ci przyznać, dzięki komu to osiągnąłeś?

– Czy jest coś, co Bóg chce byś zrobił, a tobie wydaje się, że jest to dla ciebie za trudne – ale może to być zaproszeniem do poddania się Bogu w oczekiwaniu na „Tylko Bóg” moment?

Modlitwa: ” Dzięki Ci Boże, że używasz słabych i niedoskonałych ludzi, by osiągnąć wspaniałe cele. Proszę, dodaj mi wiary i odwagi, bym podążał za Tobą przeżywając „Tylko Bóg” momenty.”

Sabat i dziesięcina – Poniedziałek, 23 marzec

thZK8RXSES
Księga Nehemiasza 10:31-37
 „Mianowicie: że córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych. A co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika. Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na [potrzeby] kultu w domu Boga naszego, na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego.  
Losowaniem rozstrzygnęliśmy – kapłani, lewici i lud – sprawę dostarczenia opału: należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem Prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego.
Chcemy też rokrocznie przynosić do domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju oraz zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne: z synów naszych i z bydła naszego: pierworodne wołów naszych i owiec obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów urzędujących w domu Boga naszego. „
Wiekszosc Izraelitow zajmowało się rolnictwem, i z trudem mogli wraz z rodzinami utrzymać się ze swoich zbiorów, czy też z hodowli owiec i kóz. W rzeczywistości nie byli w stanie nic odłożyć na bok, czy to z plonów, czy czasu, czy też pieniędzy. Pomimo tego, jako żelazne przypomnienie tego, że to Bóg jest Tym, który zapewnia im opiekę, zobowiązali się, by przestrzegać dwóch zasad w ich życiu:  odpoczynku raz w tygodniu (Sabat) i dawania 10% ich zarobków (dziesięcina). Zdyscyplinowali się,  aby oddać chwałę za wszystko Temu, któremu ona się należy, a nie przypisywać jej własnej pracy, czy też kontom bankowym.
   Łatwo jest pomyśleć, że się czemuś wierzy, jest jednak znacznie trudniej pokazać to naszym zachowaniem i życiem. Czasami potrzebujemy literalnego, mocnego przypomnienia, aby to głęboko w nas zapadło. Sabat (odpoczynek raz w tygodniu) i dziesięcina (oddanie Bogu10% naszych zarobków) w założeniu nie są ustanowione po to, by być mechanicznym i legalistycznym obowiązkiem. Są po to, żeby były stałym przypomnieniem – regularnym cyklem – które przypominają nam o Bożej dobroci i Jego opiece w naszym życiu.
– Jeżeli  nie dajesz regularnie dziesięciny, albo nie przestrzegasz odpoczynku Sabatu, co ciebie przed tym zatrzymuje?
W wersecie 37 , Nehemiasz opisuje jak Izraelici zobowiązali się do oddawania Bogu pierwszej części swoich zarobków, a nie tego, co pozostało im na końcu. Jak myślisz, dlaczego jest to takie ważne?
Jaki jest twój obecny stosunek do dawania – czy Bóg jest w tym pierwszy, czy też proponujesz Mu to, co pozostanie po zapłaceniu miesięcznej raty za dom,  za samochod, po wydatkach na życie, itp…? Jak to świadczy o tym, gdzie pokładasz swoje zaufanie?