Dzień: 25 marca 2015

Zawsze wierny – Piątek, 20 marzec

photo-1423766111988-c47a5ff6ed06

Księga Nehemiasza 9:32-37

„I teraz, Boże nasz – Boże wielki,
potężny, straszliwy,
dotrzymujący przymierza i łaski –
niech u Ciebie nie uchodzi za nic ten cały mozół,
jaki ugodził nas: królów naszych, książąt naszych,
kapłanów naszych, proroków naszych, ojców naszych
i cały Twój naród,
od dni królów Aszszura aż po dziś dzień.
Lecz Ty jesteś sprawiedliwy
we wszystkim, co na nas przyszło.
Tyś bowiem postąpił słusznie,
myśmy natomiast zawinili.
Bo królowie nasi i książęta,
kapłani nasi i przodkowie –
oni nie zachowali Twojego Prawa
i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im udzieliłeś.
Oni bowiem, dopóki żyli w królestwie swoim
z Twej dobroci wielkiej, którą im okazałeś,
na ziemi tej przestronnej i urodzajnej,
którą im pozostawiłeś:
nie służyli Tobie i nie odwrócili się
od swoich złych uczynków.
Oto myśmy dziś niewolnikami:
na ziemi, którą dałeś przodkom naszym,
aby mieli pożytek z owocu jej i bogactwa –
oto myśmy niewolnikami na niej. 
 Plon swój obficie wydaje ona dla królów,
których postawiłeś nad nami za grzechy nasze.
Oni władają naszymi ciałami i bydłem naszym
według swego upodobania.
W wielkim ucisku jesteśmy. „

W wersetach tych widzimy, jak Nehemiasz w swojej modlitwie mówi o niewyczerpanej wierności i nieskończonej łasce Bożej. W urywku tym Nehemiasz zmienił trochę swoje podejście i wyraził prośbę: woła do Boga, by jeszcze raz przyszedł na pomoc Izraelitom, którzy po raz kolejny błagają o przebaczenie, tak jak to robili już wiele razy poprzez karty historii. I ponownie błagają o pomoc, tak jak to robili ich przodkowie.

Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że Nehemiasz zaczyna swoją modlitwę litanią Bożej wierności w historii Izraela. Niewątpliwie, podniosło ich to na duchu w czasie potrzeby.

I w naszym życiu też, wspominanie tego, co Bóg już uczynił dla nas, daje nam nadzieję na lepszą przyszłość i pobudza do odważnej modlitwy.

W tym urywku z Księgi Nehemiasza, lud Izraelski wymienia atrybuty Boga: Bóg jest wielki, potężny, wspaniały, dotrzymujący obietnic, prawy, wierny, dobry i hojny.

– A ty, o jakich atrybutach Boga powinieneś dzisiaj pamiętać?

– W jakiej sferze swojego życia w szczególny sposób potrzebujesz Bożej wierności i pomocy? O co chciałbyś Go dzisiaj poprosić?

Modlitwa:

„Boże, Ty jesteś wierny i przychodziłeś na pomoc Izraelitom za każdym razem, jak o nią wołali. W moim życiu tak wiele razy już pomogłeś mi i moim ukochanym. Potrzebuję Ciebie dzisiaj ponownie. Proszę, jeszcze raz okaż mi, o Boże, Swoją wierność, tak, jak to uczyniłeś już wiele razy.”

Traktując łaskę jako rzecz nam należną – Czwartek, 19 marzec

photo-1423761355614-a702b717f515

Księga Nehemiasza 9:26-31

 „Potem byli oporni i zbuntowali się przeciw Tobie,
i wzgardzili Twoim Prawem.
Zabili proroków Twoich, którzy ich przestrzegali,
aby ich nawrócić do Ciebie;
i popełnili wielkie bluźnierstwa. 
 Wtedy wydałeś ich w ręce ich wrogów, żeby ich dręczyli.
W czasie swego udręczenia wołali do Ciebie,
a Ty z niebios wysłuchałeś
i według wielkiego miłosierdzia Twego dałeś im
wybawicieli, żeby ich wybawili z ręki wrogów.
Skoro mieli spokój, znowu postępowali źle przed Tobą.
Wtedy pozostawiłeś ich pod władzą nieprzyjaciół, aby panowali nad nimi.
I znowu wzywali Ciebie,
a Ty z niebios wysłuchałeś i według miłosierdzia Twego
wyrwałeś ich wielokrotnie. 
 I przestrzegałeś ich, by ich nawrócić do Twojego Prawa,
lecz oni byli zuchwali i nie słuchali przykazań Twoich,
i przeciw przepisom Twoim zgrzeszyli – przeciw tym,
przez których wypełnienie zachowuje się życie.
Odwrócili niesforne plecy,
byli twardego karku i nieposłuszni.
Miałeś dla nich cierpliwość
przez wiele lat
i przestrzegałeś ich przez Ducha Twego
za pośrednictwem Twoich proroków,
lecz nie usłuchali.
Wtedy wydałeś ich pod władzę obcych narodów. 
 Mimo to dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu
nie wytępiłeś ich
i nie opuściłeś,
albowiem Tyś Bogiem
łaskawym i miłosiernym. „

  W Księdze Nehemiasza czytamy, że pomimo tego, że Izrael ciągle od Niego uciekał, Bóg za każdym razem  ratował ich, kiedy wracali i płakali prosząc o pomoc. Czytając Pismo, zauważamy powtarzający się schemat zachowania Izraelitów, traktujących pomoc Boga jako coś, co jest im należne. Kiedy rzeczy miały się lepiej, przypisywali to swoim umiejętnościom i zachowywali się arogancko (werset 29). Kiedy rzeczy obróciły się na gorsze, z „podkulonym ogonem” wracali na kolanach do Boga, ponownie błagając o pomoc. Dlaczego ta nauka tak ciężko im przychodziła?
       Czy widzisz w swoim życiu wzór zachowania Izraelitów? Łatwo jest zapomnieć o Bogu, kiedy rzeczy idą dobrze. Mówimy sobie: „On przecież pomoże mi, jak będę w potrzebie, ale teraz radzę sobie dobrze sam”. Lecz Bóg chce być kimś więcej, niż tylko naszym „Ratownikiem”. On pragnie intymnej przyjaźni z tobą i ze mną, tak w dobrych czasach, jak i w złych.
– Czy kiedykolwiek byłeś w relacji z osobą, która ciebie nie ceniła?
– Czy zauważyłeś, że czasami traktujesz Bożą łaskę, jako coś, co ci się należy?
– Czy łatwiej jest ci podążać za Bogiem kiedy życie jest dobre, czy kiedy jest ci ciężko? Dlaczego?

Łaskawy i pełen współczucia – Środa, 18 marzec

dPfjQTyJSJ2LpM7D9Yr0_Photo%2015-02-2014

Księga Nehemiasza 9 : 16-21

„Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale,
byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań. 
 I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach,
któreś dla nich uczynił.
Byli twardego karku i uwzięli się,
by wrócić do niewoli swej w Egipcie
Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia,
jesteś łaskawy i miłosierny,
cierpliwy i wielkiej dobroci;
i nie opuściłeś ich. 
 Nawet gdy uczynili sobie
cielca odlanego z metalu
i powiedzieli: „To jest twój bóg,
który cię wyprowadził z Egiptu”,
i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa,
Ty w wielkim miłosierdziu twoim
nie opuściłeś ich na pustyni.
Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie,
aby ich prowadzić drogą;
słup ognia nie odstępował w nocy,
aby oświetlać im drogę, którą iść mieli. 
 I dałeś swego Ducha dobrego, aby ich oświecał.
I manny Twej od ust im nie odjąłeś,
i dałeś im wodę, gdy byli spragnieni.
 Przez czterdzieści lat zaopatrywałeś ich na pustyni,
tak że nie odczuwali braku.
Szaty ich się nie zniszczyły,
a nogi ich nie spuchły. 

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że z twojej winy, relacja z kimś bliskim została zniszczona? Przyjaźnie, o których myśleliśmy, że będą wieczne, zostały zerwane, kiedy jedna ze stron zraniła drugą. Biblia pokazuje nam, jak wiele razy Izrael ranił Boga, postępując przewrotnie. Księga Ozeasza przyrównuje Boga do kogoś, kto został zraniony i porzucony przez niewiernego współmałżonka. W przypowieści o marnotrawnym synu, Jezus przyrównuje Boga do ojca, którego ukochany syn , życząc mu śmierci, zabrał swoją część ojcowizny i uciekł z domu. A mimo to w Księdze Nehemiasza rozdział 7 werset 17, Nehemiasz przypomina nam o tym, jakim z natury jest Bóg: przebaczający, łaskawy i pełen miłosierdzia, Ten, który nigdy nas nie porzuci.

– Czy zrobiłeś ostatnio coś, co sprawiło, że byłeś wdzięczny, że Bóg jest Tym, który cię nigdy nie porzuci, niezależnie od wszystkiego?

– Czy masz taką sytuacje w swoim życiu, w której naśladując Boga, możesz okazać łaskawość komuś, kto bardzo cię skrzywdził?

Poświęć kilka minut i przeczytaj kilka razy werset 17 pozwalając, by prawda ta zapadła głęboko w twoją duszę:

„Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia,
jesteś łaskawy i miłosierny,
cierpliwy i wielkiej dobroci;
i nie opuściłeś ich.”