Łaska i wdzięczność – Poniedziałek, 16 marzec

picjumbo.com_IMG_7021

Księga Nehemiasza 9:1-6

“A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców. Stali więc na swoim miejscu, a [lewici] czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim. 
 I na podwyższeniu lewitów stanęli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, Kenani – i głośno wołali do Pana, Boga swego;  i lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli:
«Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego! 
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, od wieku do wieku.
Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje,
wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. 
 Ty, Panie jesteś jedyny.
Ty uczyniłeś niebiosa,
niebiosa niebios i całe ich wojsko;
ziemię i wszystko, co na niej;
morza i wszystko, co w nich.
Ty ożywiasz to wszystko,
a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. “

W rozdziale 8 Księgi Nehemiasza, Izraelici świętowali niesamowitą łaskę i wierność Bożą. Ale już w rozdziale 9 Nehemiasz opisuje całkiem inną scenę: Izraelici z płaczem żałują i wyznają swoje grzechy Bogu. Jak do tego doszło?

Ta historia przypomina nam o czymś bardzo ważnym: Boża łaska, przebaczenie i nowy początek, powinny pobudzać nas do wdzięczności. W kontraście z naszymi słabościami, niedociągnięciami i upadłą naturą, Boża dobroć uświadamia nam, że tak na prawdę nie zasługujemy na to, co On dla nas uczynił. Taka właśnie, radykalna łaska, pobudza nas do tego, by upodabniać się do Niego.

Łaska i wdzięczność, świętowanie i pokuta, to rytm życia, w którym Bóg pracuje kształtując nas.

– Czy pamiętasz moment, kiedy ktoś zrobił coś niespodziewanie dobrego dla ciebie? Jaka była twoja natychmiastowa reakcja? Czy nie chciałeś, w wyrazie wdzięczności, zrobić coś w zamian dla tej osoby?

– Werset 6 opisuje Boga w ten sposób: “Ty ożywiasz to wszystko”. Czy miałeś okazję być świadkiem tego, jak Bóg daje życie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s