Niezmienna Boża wierność – Czwartek, 12 marzec

photo-1422640805998-18a4dd89bec2 (2)

Księga Nehemiasza 7:5-10 i 7:66

Mój Bóg mnie natchnął, abym zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów.

Wtedy znalazłem księgę metrykalną z napisem <Pierwsi, którzy wrócili>. I znalazłem w niej taki zapis: 
Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich niegdyś Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy: każdy do swego miasta.  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.
Liczba mężów ludu izraelskiego: synów Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; synów Aracha – sześćset pięćdziesięciu dwóch; Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób

Ta niepojęta, niezmienna Boża wierność, jest kluczowym tematem księgi Nehemiasza, znajdujemy ją w nawet z pozoru nieważnych szczegółach. Siódmy rozdział być może i wygląda jak olbrzymi spis imion, ale dla pierwszych odbiorców księgi Nehemiasza, przypominał im o spisie ludności, który wieki wcześniej przeprowadził i zapisał w Księdze Wyjścia Mojżesz. Przesłanie jest proste, ale bardzo ważne: Bóg kocha Izrael tak samo za dni Nehemiasza, jak i kochał go za dni Mojżesza. I tak samo, jak za dni Mojżesza, Bóg ma wielkie plany dla swojego ludu.

– W jakich momentach życia jest ci najtrudniej wierzyć, że Bóg jest wierny i dotrzyma obietnic? Jakich dowodów Bożej wierności doświadczyłeś w swoim życiu, na których możesz się oprzeć w momentach, kiedy problemy wokół ciebie podważają twoje zaufanie w Bożą wierność?

Modlitwa:

“Boże, pomóż mi ufać w to, że mnie kochasz, nawet kiedy jest mi ciężko to zrozumieć. Przypomnij mi w tym tygodniu, o Twojej niezmiennej wierności i pomóż mi pamiętać, że Ty zawsze spełniasz swoje obietnice.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s