Boża moc objawiająca się w cierpieniu – Środa, 11 marzec

girls-boom2

Księga Nehemiasza 6:5-9

Wtedy Sanballat przysłał do mnie tak samo po raz piąty sługę swego z listem otwartym. W nim napisano: «Wśród pogan – jak Gaszmu donosi – krąży taka pogłoska: Ty i Żydzi zamierzacie zbuntować się; dlatego ty odbudowujesz ten mur; ty miałbyś zostać ich królem; oraz pogłoska, że nawet zamówiłeś proroków, aby ogłosili o tobie w Jerozolimie: Król jest w Judzie. Oczywiście dowie się o tym król. Toteż przyjdź na wspólną naradę!» Lecz ja odesłałem mu taką odpowiedź: «Nie działo się tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś». Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas: «Oni zniechęcą się do tej roboty, tak że ona nie zostanie wykonana». A teraz, [Boże], dodaj mi odwagi !

Z początku, przeciwnicy Nehemiasza naśmiewali się z niego za próby odbudowywania Jeruzalem (2:19). Potem grozili jego pracownikom przemocą (4:8-11). W rozdziale 6 próbowali nowej strategji: zaatakowali Nehemiasza charakter i jego lojalność. Nehemiasz nie jest jedynym takim przypadkiem w Biblii; ludzie, którzy służą Bogu, w Biblii, napotykają na trudne wyzwania, ból, ataki osobiste, i krzywdzące oskarżenia. Ale jest nadzieja! Apostoł Paweł pisze w Rzymian 5:3-5, że Bóg może użyć cierpienie, aby uczynić nas bardziej podobnymi do Jezusa. Bóg może przekształcić nasz ból w coś pięknego, jeśli tylko poddamy naszą sytuację Jemu, i On daje nam siłę, by iść wciąż do przodu pomimo wszystkich trudności..
 – Przez jakie cierpienie przechodzisz w tym sezonie twojego życia? Powiedz Bogu o nim  dzisiaj – i oddaj je w Jego ręce, w akcie wiary w Jego zdolność tworzenia piękna z twojego bólu.
Módl się jak Nehemiasz w 9 wersecie: “-Niezależnie od tego, jakiego cierpienia będę doświadczał podążając za Toba, proszę Boże, wzmocnij moje ręce, aby kontynuowały Twoją pracę nieprzerwanie”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s