Wiara pełna poświęcenia. – Wtorek 10 marzec

uid_dc8f2a845f97d464ce6e4b9d000b8b931308059672808_width_268_play_0_pos_3_gs_0

Księga Nehemiasza 5:14-19

 Następnie: od dnia, kiedy powołano mnie na naczelnika ziemi judzkiej – od roku dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku [panowania] króla Artakserksesa: przez dwanaście lat – ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani moi bracia.  Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mną, nakładali na lud ciężary i pobierali od nich na chleb i wino dziennie czterdzieści syklów srebra; również ich słudzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej.  Także w pracy nad tym murem wziąłem udział, a ziemi nie nabyłem; i wszyscy słudzy moi byli tam przy pracy obecni.  Następnie Żydzi, to jest zwierzchnicy: stu pięćdziesięciu mężów, oraz ci, którzy od naszych sąsiadów pogańskich do nas przychodzą, zasiadają do mojego stołu. I przyrządzenie codzienne: jeden wół, sześć owiec doborowych i ptactwo szło na mój rachunek, a w odstępie dziesięciodniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitości. Mimo to chleba namiestnikowskiego się nie domagałem, gdyż robocizna ciążyła nad tym ludem.  Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść, o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu.

Zostawiając swoją prace i przenosząc się do Jeruzalem by nadzorować odbudowę miasta, Nehemiasz musiał wiele poświęcić, by podążać za tym, do czego Bóg go powołał. Nie tylko zrzekł się wynagrodzenia urzędnika państwowego, co pomogło zmniejszyć opodatkowanie i tak już dotkniętych nędzą Izraelitów, ale z własnej kasy utrzymywał ponad 150 pracowników – 150 !!!!! Jest to mocnym przykładem pełnej poświęcenia hojności dla biednych. I pomimo tak widocznego świadectwa jego poświęcenia, był świadkiem tego, jak pobratymcy Izraelici wykorzystywali jeden drugiego, na lewo i prawo. To by każdemu wystarczyło, żeby zacząć powątpiewać, czy całe to poświęcenie było tego warte – i w wersie 19, Nehemiasz właśnie to robi. Czasami jedyną motywacją, by iść dalej, jest świadomość, że tak naprawdę to robimy to wszystko na chwałę Jednego. On widzi nasze dobre uczynki i do Niego należy ostatnie słowo.

– Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy poświęcenie, jakie musisz zrobić by podążać za Bogiem, jest tego warte? Co nadaje jemu wartości?

– Jak Bóg może użyć przykład Nehemiasza, by powołać cię dzisiaj do pełnej poświęceń hojności?

Modlitwa:

“Dziękuję Ci Boże, za Twoją pełną poświęcenia miłość do mnie. Proszę, daj mi wiarę jak Nehemiasza, bym ćwiczył się w hojności pełnej poświęcenia dla drugich, nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie robi to żadnej różnicy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s