Miłujcie się nawzajem ! – Pniedziałek 9 marzec

photo 1 - Copy

Księga Nehemiasza 5:1-3 i 9-12

I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich. Jedni mówili: «Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża, by jeść i żyć».  A inni mówili: «Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu».

(…) I dalej powiedziałem im: «Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi [ze strony] pogan, wrogów naszych?  I ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmyż ten dług! Zwróćcież im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy oraz darujcie udzieloną im pożyczkę pieniędzy, zboża, wina i oliwy».  A oni odpowiedzieli: «Zwrócimy i od nich żądać nic nie będziemy. Tak uczynimy, jak ty każesz». Wtedy zawołałem kapłanów i zaprzysiągłem wierzycieli, że postąpią zgodnie z tą obietnicą.

 Było to zupełnie normalnym w starożytnym świecie, że bogaci wykorzystywali biednych poprzez wysokie oprocentowanie pożyczek, zajmowanie obciążonej nieruchomości i jawne niewolnictwo. Ale Bóg ma inną wizję tego, jak Jego ludzie powinni traktować siebie nawzajem. Zamiast postrzegać siebie jako sposób na osiagnięcie zysków, Bóg chce abyśmy widzieli siebie jako rodzinę. Apostoł Jezusa i bliski przyjaciel, tłumaczy to tak: “Drodzy przyjaciele, ponieważ Bóg tak nas umiłował, my również powinniśmy miłować siebie nawzajem” (1Jana4:11). Nehemiasz próbował odbudować Bożych ludzi, i kluczową częścia jego projektu było, aby Izraelici kochali siebie nawzajem, tak jak Bóg ich kocha, nie tylko w teorii, ale w codziennej praktyce.
Pomyśl o jednym lub dwóch sposobach, w jakich Bóg okazał ci miłość, w o wiele większą niż na to zasługujesz.
Pomyśl, w jaki sposób mógłbyś przedłożyć nad swoje własne, potrzeby twoich braci i sióstr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s