Kto tutaj rządzi? – Środa 4 marzec

SplitShire-7662-1024x682-970x500

Księga Nehemiasza 2:17 – 20

Ale teraz rzekłem do nich: «Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem!»  I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: «Dalej! Budujmy!» I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy.
Skoro Choronita Sanballat i ammonicki sługa Tobiasz, i Arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i wytykali nam, mówiąc: «Co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi?»  I odpowiedziałem im: «Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzmy się do odbudowy: wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jeruzalem».
Wiele razy jest tak, że kiedy Bóg czyni wielkie rzeczy, to drażni to wpływowych ludzi.
Faraonowi nie podobało się to, co robił Mojżesz; Faryzeuszom i Rzymianom nie podobało się to, co Jezus robił; i ludzie u władzy nie byli zadowoleni z tego, co planował Nahemiasz.
Ale Nehemiasz dobrze wiedział, w czyim ręku jest cała władza i powiedział tym, co się jemu przeciwstawili, że w rzeczywistości to nie mają oni żadnego autorytetu w Jeruzalem.
Być może, tak jak Nehemiasz, spotkałeś się w swoim życiu z opozycją. Czasami zdarza się, kiedy w naszym podążaniu za Bogiem, wpływowi ludzie w naszym życiu będą próbować nas powstrzymać. Tak, jak Nehemiasz, nie musimy in na to przyzwolić.
Pamiętajmy o tym, kto tak naprawdę rządzi naszym życiem.
– Komu dałeś za dużo mocy, by rządził w twoim życiu? Innymi słowy, kto lub co, mówi ci, kim masz być, co masz robić, jak masz żyć?
– Czy jest coś, co Bóg chce byś zrobił (albo nie zrobił czegoś) w tym tygodniu, co mogłoby spowodować niezadowolenie wpływowych ludzi w twoim życiu?
Modlitwa:
” Boże, pomóż mi bym pamiętał, że to TY jesteś jedynym, który ma autorytet nad moim życiem, i że moja tożsamość jest tylko w Tobie. Daj mi odwagę, bym tak, jak to robił Nehemiasz, mógł podążać za Tobą.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s