I teraz, wszyscy razem !! – Czwartek 5 marzec

photo-1415201364774-f6f0bb35f28f

Księga Nehemiasza 3:1-4

Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy Bramy Owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota; następnie odbudowali aż do wieży Seciny i poświęcili ją, i dalej – aż do wieży Chananeela.  A obok budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakkur, syn Imriego. A Bramę Rybną odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i zasuwy. A obok naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa; i obok naprawiał Meszullam, syn Berekiasza, syna Meszezabela; i obok naprawiał Sadok, syn Baany.

Zniszczenie Jeruzalem było symbolem zniszczenia narodu Izraelskiego – ludzi wybranych przez Boga. Nehemiasz chciał zrobić więcej, niż tylko odbudować ściany; on pragnął odbudować społeczność ! Trzeci rozdział opisuje Nehemiasza strategię do osiagnięcia obu celów. Wszyscy zabrali się do pracy przy odbudowie – od wysoko postawionych kaplanów do prostych czlonków kościoła, od arystokracji do kupców, od władców do chłopstwa.
Apostoł Paweł opisał społeczność Bożą, jako jedno ciało funkcjonujące najlepiej, kiedy każdy jego członek robi swoją część      (1 Koryntian 12 –16). Boży ludzie prawdziwie stają sie jedną społecznością, kiedy wszyscy pracują razem.
Gdzie Bóg powołuje ciebie, abyś zaangażował się bardziej ( albo w inny sposob) w pracę Bożych ludzi ?
W jaki sposób Bóg powołuje cię, abyś zabrał się do pracy w codziennym życiu, w pracy zawodowej, w rodzinie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s