Bóg, który jest tu i teraz. – Wtorek, 3 marzec

photo-1416244579084-cceb7ab682ca

Księga Nehemiasza 1:11 – 2:5

Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię! Poszczęśćże teraz słudze Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka». Byłem bowiem podczaszym królewskim.  I oto, gdy w miesiącu Nisan1 dwudziestego roku panowania króla Artakserksesa wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem królowi, i w jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi rzekł: «Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory! Nie, lecz masz jakieś zmartwienie?» I przeraziłem się do najwyższego stopnia,  i rzekłem królowi: «Niech król żyje na wieki! Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem».  I rzekł mi król: «O co chciałbyś prosić?» Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi: «Jeśli to odpowiada królowi i jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował».

– Pomyśl o ostatnich 24 godzinach, jak one wyglądały w twoim życiu. Czy były takie momenty, kiedy dobrze byłoby wspomnieć, że Bóg był z tobą tam obecny?

– Pomyśl o nadchodzących 24 godzinach. Jak ci się wydaje, w jakich momentach będziesz potrzebować dozy odwagi?

– Zaplanuj, kiedy w ciągu następnego dnia (możesz ustawić sobie alarm w zegarku), trzy razy zatrzymasz się na chwilę i pomodlisz dla przypomnienia, że Bóg jest z tobą “tu i teraz”, w tym momencie i na zawsze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s