Dzień: 4 marca 2015

Bóg który dotrzymuje obietnic – Poniedziałek, 2 marzec

photo-1416359658663-73a3834895eb

Księga  Nehemiasza 1:3-6

I powiedzieli mi: «Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone».
I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. I powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili; również ja i mój ród zgrzeszyliśmy.”

A co, jeśli nie można ufać Bogu? A co, jeśli Bóg nie zwraca na nas uwagi? Z takimi myślami musiał sobie radzić Nehemiasz, kiedy usłyszał, że Jeruzalem leży w ruinach, w trakcie jak on tutaj na wygnaniu służy obcemu królowi. Może ty sam miałeś podobne pytania, kiedy stanąłeś w obliczu wiadomości, która zmieniła wszystko. Ale najważniejsza była Nehemiasza reakcja na to: on sobie przypomniał. Przywołał w pamięci, że Bóg jest „Bogiem niebios”, w którego mocy jest cała ziemia, Bogiem, który zawsze dotrzymuje obietnic.

* Czy był kiedyś taki czas w twoim życiu, kiedy zastanawiałeś się, czy możesz zaufać Bogu? Co wtedy działo się w twoim życiu?

* Co teraz dzieje się w twoim życiu, co sprawia, że się zastanawiasz nad tym, czy Bóg w ogóle to widzi?

Przeczytaj Nehemiasza 1:7-11

„7 Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie: nie zachowaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi. Wspomnijże na zapowiedź, którąś ogłosił słudze twemu Mojżeszowi: „Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narody. Lecz jeśli się do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania, i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego Imienia”. 10 Albowiem oni są sługami Twoimi i ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką. 11 Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię! Poszczęśćże teraz słudze Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka». Byłem bowiem podczaszym królewskim. „

Posługując się modlitwą Nehemiasza (wersety 5-11) jako wzorem, pomódl się o wszystko to, na co tak bardzo pragniesz, by Bóg zwrócił uwagę.