2 tydzień – Niech świeci światło wasze – grupy domowe

unnamed

Przewodnik dla lidera grupy domowej dostępny w formie dokumentu Tydzień 2 Niech świeci światło wasze PL

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Panie Jezu, dziękuję za światło Twojej obecności  w naszym życiu. Chcemy w tym wspólnie spędzonym czasie, pomóc sobie nawzajem ujrzeć  Ciebie i w pełni doświadczać Twojego światła. Obyśmy dzięki Twojej łasce, mogli wnosić światło w życie tej grupy i w życie świata dookoła nas. Amen.

Pytanie na początek

 • Jak to się stało, że jesteś w Willow i jak od jak dawna uczęszczasz ?

Spotkania przy kawie

Dla grup, które spotykają się tuż po nabożeństwie

 • Czy znasz osoby, które efektywnie “świecą światłem Chrystusa”? Czy znasz osoby, ktorym to za bardzo nie wychodzi?

Jak myślisz, dlaczego ?

 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy mieli wpływ na otaczający nas świat i nieśli tam światło Jezusa. Jakie konkretne działania możesz podjąć w tym tygodniu, by wnieść światło Bożej obecności w twoje otoczenie?
 • W jaki sposób możemy wspierać się nawzajem w tych postanowieniach?

Od podstaw

 • Podziel się jednym doświadczeniem tego tygodnia, kiedy doświadczyłeś światła Bożej obecności.
 • Czy miałeś chwilę w tym tygodniu, kiedy trudno było ci odczuć światło Bożej obecności?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Steve zwrócił uwagę na to, jak ten pogrążony w ciemności świat desperacko potrzebuje światła Bożej obecności. Czy w swoim otoczeniu widzisz przykłady tej desperacji?
 • Czy możesz podać przykłady osób, które w efektywny sposób wnoszą światło Bożej obecności w świat dookoła nas? Jak to robią i jakie są tego rezultaty?
 • Czy znasz osoby, które nie potrafią nieść Bożego światła w świat dookoła nich? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje i jakie są tego efekty?
 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób dobre uczynki, o których mówi Pan Jezus w wersecie 16, stają się „solą” i „światłem” w naszym świecie?
 • Steve mówił o zachęcaniu się nawzajem do dobrych uczynków. W jaki sposób możemy robić to w naszej grupie?

Na głębsze wody

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Królestwo, o którym mówi Pan Jezus w Kazaniu na Górze, wielokrotnie jest wzmieniane już przez proroków Starego Testamentu, zwłasza przez Izajasza. Prawdopodobnie, to właśnie poniższe słowa z Izajasza 2:2-5, przychodziły na myśl, ówcześnie słuchającym nauczającego o świetle świata Jezusa.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Izajasza 2:2–5 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jakie zauważyłeś podobieństwa pomiędzy fragmentem z Izajasza a fragmentem z Kazania na Górze?
 • Jakie zmiany pociąga za sobą nastanie Królestwa Bożego, o którym mówi prorok Izajasz?
 • Opisane w tym fragmencie światło Bożej obecności, jest zaproszeniem dla wszystkich narodów do powrotu do Domu Bożego. Jak powinno wyglądać nasze życie, aby stało się światłem zaproszającym do zbliżenia się i nawiązania relacji z Panem Jezusem?

Kolejne kroki

Pytanie podsumowujące:

 • W oparciu o dzisiejszą dyskusję, niedzielne nabożeństwo i to, do czego pobudza ciebie sam Bóg, jakie zmiany zdecydowałeś się wnieść w swoje życie?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Bądź światłem. Steve dał nam wyzwanie, by nieść w świat dookoła nas światło i wpływy Bożego Królestwa. Skoncentruj się na jednej lub dwóch rzeczach, poprzez które w tym tygodniu będziesz niósł w otaczający ciebie świat światło Bożej obecności.

Modlitwa na zakończenie

Módl sie o problem i potrzeby, którymi podzieliliscie się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

Bo Twoje jest Królestwo – 7 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Tradycyjnie kończymy Modlitwę Pańską słowami: „Bo Twoje Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.” Ale we wczesnych manuskryptach Mateusza tej frazy nie ma i większość współczesnych biblijnych tłumaczeń nie dopisuje już tego zdania, które pochodzi z modlitwy zapisanej w 1 Księdze Kronik, 29 rozdziale i 11 wersecie. Dzisiaj więc, zakończmy naszą Modlitwę Pańską słowami wywyższenia i chwały dla naszego Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Świętego.

„Twoją Panie jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyz wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko!”

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważania dostępne sa do pobrania w formie dokumentu Bo Twoje jest Królestwo

Zachowaj nas od złego – 6 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przez ostatnich parę dni rozmyślaliśmy nad słowami Modlitwy Pańskiej, zastanawiając się, jak powinna ona wpływać na nasze życie. Biblia opisuje, jak w ostatnich godzinach swojego życia, w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus modlił się do swojego Ojca prosząc, by jeśli tylko to możliwe, wyratował Go od nadchodzącego cierpienia i śmierci. Jednak wyznając, że nie Jego, ale wola Boga Ojca niech się wypełni (Ew. Mat. 26:42). Czasami Bóg przeprowadza nas przez próby i zmagania i choć to nie On nas kusi, dopuszcza, by grzech i zło stawało na naszej drodze. Trudno jest to nam pojąć, ale nawet sam Pan Jezus był poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, gdzie Szatan Go kusił (Ew. Mat. 4:1). My też powinniśmy się modlić, by w tych chwilach próby i pokusy, Bóg nas wyratował i wzmocnił. Oczywiście wierzymy, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec wyratował nas już do wiecznego życia, niemniej, w tym naszym ziemskim życiu, nie raz będziemy musieli stawiać czoła pokusom i próbom. Módlmy się, aby Bóg nam pomógł i zachował od upadku.

 1. Co w tej części Modlitwy Pańskiej sprawia ci trudność? Jakie masz pytania? Modląc się, przedstaw je Bogu.
 2. Z jakich pokus, prób i zmagań wyratowł ciebie Bóg? Czego, poprzez te sytuacje, nauczyłeś się o Bogu, a czego o sobie samym?
 3. Jak ci się wydaje, do czego, poprzez słowa tego wersetu, zachęca ciebie Bóg? Jak powinieneś na to zareagować?

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważani dostępne są w formie dokumentu Zachowaj nas od złego

Odpuść nam nasze winy – 5 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przebaczenie jest centralnym punktem chrześcijaństwa. Przebaczenie darmo otrzymaliśmy i przebaczenie mamy dawać. W Chrystusie Bóg przebaczył nam nasze grzechy i dał nowe życie. Jaka to wspaniała prawda! Bóg hojnie udziela nam swojej miłości i łaski, a my na ten wspaniały dar przebaczenia musimy tylko odpowiedzieć „tak”. Ci, którzy zostali przez Boga powołani i odrodzeni w duchu, powinni teraz też przebaczać tym, którzy grzeszą przeciwko nim. Ale to niełatwe zadanie. Zmagamy się z tym, zwłaszcza kiedy ta druga osoba bardzo nas zraniła i skrzywdziła. Jednak dzięki pracy, jaką Bóg wykonuje w naszych sercach, uczymy się przebaczać zaczynając od małych, codziennych rzeczy, a wzrastając w wierze i zrozumieniu naszej nowej tożsamości, wzrasta też nasza umiejętność przebaczania. Chęć przebaczania kształtuje nasz charakter do punktu, kiedy zaczynamy traktować to jako przywilej.

 1. Jakie skojarzenia przywodzą ci na myśl słowa „przebaczenie” i „przebaczony”?
 2. Przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś przebaczył ci to, co przeciwko niemu zawiniłeś. Jakie to uczucie?
 3. Co przychodzi ci na myśl, kiedy rozważasz, czy przebaczyć drugiej osobie? Jak ci się wydaje, do czego zachęca ciebie Bóg w tej sytuacji?

Rozważania są dostępne do pobrania w formie dokumentu Odpuść nam nasze winy

Daj nam dzisiaj – 4 dzień

leti-kugler-287263-unsplash

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni — wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób:
– Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen. – 
Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków.”

Rozważania

Jakże często patrząc na najnowszy gadżet, piękną posiadłość, nowiutki samochód, czy biżuterię, marzymy, by były naszą własnością. Jak często modliliśmy się żarliwie: ” o Boże, daj mi tę jedną rzecz, a będę szczęśliwy”. We współczesnej kulturze promującej nieustanne nabywanie rzeczy, często wzbudza się w nas uczucie niedosytu i niezadowolenia. A jednak Pan Jezus zachęca nas, by wszystkie prośby przynosić przed Boga. Uczy nas jednak także, by poprzestając na tym, co już mamy, nauczyć się cieszyć życiem tu i teraz. Bóg się o nas zatroszczy i zaopatrzy nas we wszystko, co nam potrzebne w danym momencie. Trzymając się tej prawdy, będziemy zwracać więcej uwagi na to, co już mamy, zamiast na to, czego jeszcze nie mamy w posiadaniu.

 1. Jakie są twoje potrzeby na dzisiaj? Przedstaw je Bogu w swojej modlitwie.
 2. Co, lub kto wprowadza w twoje życie poczucie niezadowolenia i niedosytu?
 3. Pomyśl przez chwilę nad tym, jakie Bóg pragnie byś miał podejście i zaufanie do Jego troski o twoje życie i sytuację.

Modlitwa

“Nasz Ojcze, który jesteś w niebie, niech wywyższone będzie Imię Twoje. Niech nastanie Twoje Królestwo, niech Twa wola spełnia się tu na ziemi, jak to ma miejsce w niebie. Daj nam chleb nasz powszedni, to co nam potrzebne do życia. I przebacz nam nasze grzechy i niemoralne zachowanie, jak i my przebaczamy i zapominamy grzechy tym, którzy nam zawinili. I prowadź nas z dala od sytuacji, z którymi nie umiemy sobie poradzic, a które są pokusą do grzechu. I zachowaj nas złego.

-parafraza modlitwy Pańskiej w oparciu o Amplified Bible.

Jesień w Willow

Jesień zadziwia nas pięknymi kolorami, a Willow dużo klas, warsztatów i spotkań, z których każdy może skorzystać.

untitled 11 października, 1 p.m. –  4 p.m. Willow Creek Jarmark Pracy

Jest to okazja, by spotkać się i porozmawiać z oferującymi pracę biznesami i przedsiębiorstwami. Poniżej zamieszczona jest lista pracodawców obecnych na październikowym jarmarku.  Przyjdź o 11 rano i wstąp do naszego Career Corner, mieszczącego się w Guest Central, i za $5 będziesz mógł zaopatrzyć się w odpowiedni do tej okazji ubiór biznesowy. 
Job Fair Companies – 10-11-18-2
Możesz też zaglądać na stronę Care Center, na której każdego dnia wystawione są oferty pracy współpracujących z Willow biznesów.
http://willowcreek.needsmet.org 

Zapraszamy na spotkanie naszej Polsko-Amerykańskiej społeczności. Będzie posiłek, muzyka, niespodzianka i informacje na temat nabożeństwa Wigilijnego i wiele innych wiadomości-nowości!

18 listopada będziemy świętować chrzest wodny.

2 grudnia – Pakowanie paczek dla więźniów w stanie Illinois. Ta inicjatywa wyszła już poza granice naszego stanu. Wiele kościołów po całym USA dołączyło się do tego przedsięwzięcia i niosą nadzieję i miłość w miejsca często zupełnie ich pozbawione.  Zapraszamy, byś razem z nami wziął udział w pakowaniu paczek dla tych, którzy prawdopodobnie poza tym pakunkiem nic w te Święta nie otrzymają. Dla niektórych może to być ostatni podarunek w ich życiu.

th

25 listopada będziemy goscić i słuchać Eugene Cho

 

 

Przyjdź Królestwo Twoje – 3 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni — wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób:
– Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen. – 
Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków.”

Rozważania

Nic nie może brzmieć lepiej w naszym konfliktami podzielonym świecie, jak właśnie słowa o Bożym Królestwie przychodzącym na ziemię. I do tego właśnie zaprasza nas Bóg. Przyjście Pana Jezusa na ziemię dało nam mały wgląd w to, jak Królestwo Boże może wyglądać tu na ziemi. Dzisiaj żyjemy w czasie, o którym teolodzy mówią: “teraz, ale jeszcze nie zupełnie”. Boże Królestwo jest już tu na ziemi, ale nie w całym swoim wymiarze. Kiedy uznajemy panowanie Pana Jezusa, wypełniamy Jego nauki, poddajemy przemianie Ducha Świętego nasze serca i umysły, to wtedy właśnie zaczynamy żyć Królestwem Bożym tu i teraz.

 1. Jakie masz wyobrażenie o Królestwie Bożym? Na czym jest ono oparte?
 2. Czy i w jaki sposób doświadczyłeś Królestwa Bożego w swoim życiu?
 3. Co najbardziej pociąga cię w wizji Królestwa Bożego? Jakie aspekty Królestwa Bożego wywołują u ciebie lęk i niepewność? Jak ci się wydaje, w jaki sposób Bóg zaprasza cię do uciszenia tych niepokojów i lęków?

“Nasz Ojcze w niebie, objaw nam Kim jesteś. Napraw ten świat, proszę; czyń to, co uważasz za najlepsze, tak tu na ziemi, jak i w niebie. Utrzymuj nas proszę przy życiu, zapewniając trzy posiłki dziennie. Utrzymuj nas w przebaczeniu z Tobą i z innymi. Zachowaj nas od nas samych i uchroń przed Diabłem. Ty masz nad wszystkim kontrolę! Możesz robić, co tylko uważasz za konieczne. Jesteś wszechpotężny w swej chwale i mocy! Tak! Tak! Tak!”

– parafraza tłumaczenia “Message”

Document w formie PDFPrzyjdz Krolestwo Twoje 3 dzien

Ojcze mój – 2 dzień

 

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! 9 Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Dzisiaj zwrócimy uwagę na pierwsze słowa “Modlitwy Pańskiej”. Najpierw jednak zauważ, jak Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie modlili się na pokaz, żeby tylko wyglądać na bardzo duchowych i świętych, powtarzając na okragło te same zwroty, byle tylko dużo i szybko. Dlaczego? Pan Jezus chce abyśmy zrozumieli, że Bóg naprawdę słucha naszych modlitw. Jezus chce abyśmy modlili się mając pewność i ufność, że Bóg, jak dobry ojciec, zawsze nas wysłucha, troszczy się o nas i odpowiada na modlitwy swoich dzieci.  Pragnie też, żebyśmy do modlitwy podchodzili przede wszystkim z uwielbieniem w naszych sercach i na naszych ustach, chwaląc Boga za to kim jest, że zawsze jest blisko nas, nasz Bóg i Ojciec.

 1. Zastanów się nad zwrotem: “niech Twoje święte Imię będzie uwielbione”. Starsze tłumaczenia mają: “niech się święci Imię Twoje”. W jaki sposób oddajesz honor i cześć Imieniu Bożemu? Jak mógłbyś to robić?
 2. Jakie znaczenie mają dla ciebie słowa, że Bóg jest twoim Ojcem? Jaki to ma wpływ na to, jak teraz będziesz podchodził do modlitwy i jak  będziesz się do Niego zwracał?
 3. Mając na uwadze, że nasze modlitwy powinny przede wszystkim chwalić i wywyższać Boga, jak powinno  zmienić się twoje życie modlitewne i jak powinna zmienić się treść twoich modlitw?

“Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki.”

– przekład Nowe Przymierze.

Rozważania do pobrania w formacie PDF Ojcze moj 2 dzien

1 Tydzień – Modlitwa Pańska

unnamed

Modlitwa na otwarcie spotkania:

“Panie Jezu, tak jak uczyłeś nas jak się modlić, uczysz nas także jak być spójną społecznością wierzących, kierującą się miłościa i łaską. Pomóż nam prosimy, byśmy pomogli sobie nawzajem poznawać Ciebie więcej i głębiej. Amen.”

Pytanie na “rozgrzewkę”

 • W jaki sposób w zeszłym tygodniu Bóg wniósł radość do twojego życia?

Rozważania:

 1. Czy do tej pory modliłeś się Modlitwą Pańską? Czy robiłeś to regularnie, czy tylko od czasu do czasu? Może tylko podczas wizyt w kościele? Czy do tej pory była to po prostu wyuczona modlitwa, w której słowa nie zagłębiałes się za bardzo?
 2. Jak wygląda twoje życie modlitewne? Jak wygląda twoja rozmowa z Bogiem? Czy przychodzi ci to łatwo, czy też zmagasz się ze znalezieniem czasu i motywacji? Jak wydarzenia twojego życia wpływają na to? Jakimi słowami się modlisz?

Ewangelia Mateusza 6:5-15
“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

3. Jakie ma dla ciebie znaczenie nazywanie Boga twoim Ojcem? Czy trudno ci to przychodzi? Czy to ci pomaga? Jakie wywołuje to w tobie mysli i uczucia?
4. Która z części Modlitwy Pańskiej najbardziej przykuwa twoją uwagę? Jak myślisz, dlaczego?
5. Jakie masz potrzeby, czy to duchowe czy materialne, które pragniesz aby Bóg zaspokoił w tym tygodniu?
5. Steve mówił, że wszystko co mamy powinno być zaangażowane w działanie Królestwa Bożego – nasz czas, wpływy jakie mamy, słowa, które wypowiadamy, nasze dobra, wszystko! Czego nie potrafisz jeszcze używać na potrzeby Bożego Królestwa?

Na głębsze wody:
Kiedy Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym do ówczesnych słuchaczy, to używał konceptów  dobrze dla nich zrozumiałych. Królestwo Boże często jest wzmieniane na kartach Starego Testamentu, szczególnie przez proroka Izajasza. Poniższy fragment często jest wiązany ze Świętami Bożego Narodzenia, ale jego znaczenie wybiega poza ramy czasowe tego wydarzenia. Słowa te opisują, jak wygląda i działa Królestwo Boże, o którym Pan Jezus mówił, że przybliżyło się i które jest tak aktualne dzisiaj, jak było i wtedy.

Księga Izajasza 9:1-7
 “Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele1.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów2.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię3 nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju3.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Wydał Pan wyrok na Jakuba,
i spadł on na Izraela.”

6. Dobrze jest wiedzieć, zwłaszcza kiedy modlimy się: “przyjdź Królestwo Twoje”, że niektóre myśli regularnie przewijają się przez Izajaszowy opis Królestwa:

 • blask Bożej obecności
 • Sparwiedliwość
 • Radość
 • Pokój
 • Zbawienie
 • Uzdrowienie
 • Które z nich zauważyłeś we fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy?

7. Która z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego jest najbardziej potrzebną w otaczającym ciebie świecie, której z nich najbardziej brakuje w twoim życiu?
8. Którą z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego chciałbyś pomóc urzeczywistnić w twoim otoczeniu? Co możesz zrobić w tym kierunku?

Wspólna dyskusja:

 • Na podstawie wysłuchanego kazania Steva i na podstawie dzisiejszych rozmów, jakie zmiany zaprowadzisz w swoim życiu w tym tygodniu?
 • Módl się. W tym tygodniu zastosuj Modlitwę Pańską jako wzór dla twojej osobistej modlitwy. Każdy werset może posłużyć za punkt wyjściowy do wyrażenia modlitwy swoimi słowami. Każdego dnia możesz skoncentrować się na innej linijce Modlitwy Pańskiej, np.: w pierwszego dnia skupisz się na zwrocie “Ojcze nasz”, następnego dnia na “niech się święci Imię Twoje”, itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii rozważań będziemy zgłębiać kolejne fragmenty “Kazania na Górze”. Bardzo pomocnym będzie codzienne czytanie rozważań.
 • Przybliżaj Królestwo Boże. Wybierając jeden aspekt twojego życia, czy to posiadaną własność, czy też wpływy, jakie masz w swoim środowisku, relacje z innymi, pozwól by Bóg wprowadzał swoje Królestwo właśnie w tej sferze twojego życia. Przynoś to do Boga w swoich codziennych modlitwach, wsłuchując się, w jaki sposób Bóg chce byś używał to dla Jego Królestwa i z odwagą podążaj tym śladem.

A kiedy się modlicie…..

amaury-gutierrez-725210-unsplash

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

W tym fragmencie Kazania na Górze, Pan Jezus uczy swoich uczniów, jak powinna wyglądać modlitwa. Nie oznacza to jednak, że będąc naśladowcą Jezusa powinieneś modlić się tylko używając powyższych słów jak sztywnej formuły. Słowa te powinny być dla nas wzorem podejścia i wyrażania naszych myśli w modlitwie. Zawierają one w sobie ideę tego, kim Bóg jest i jak powinniśmy do Niego się zwracać. Każdego dnia w tym tygodniu będziemy koncentrować się na poszczególnych wersetach tego fragmentu. Dzisiaj skupimy się na słowach: “kiedy się modlicie”

 1. Jak byś opisał w rozmowie, np. ze swoim przyjacielem, swoje życie modlitwne?
 2. Jakie sytuacje pobudzają cię do modlitwy? Co na ogół powstrzymuje cię od modlitwy?
 3. Przeczytaj powyższy fragment jeszcze raz i wsłuchaj się, co Bóg chce tobie pokazać jeśli chodzi o twoje życie modlitewne.

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli. Nasza społeczność oferuje też udział w różnych grupach domowych (info gracefurman@outlook.com)

Rozważania są dostępne do pobrania w formie doc. Kiedy się modlicie